Viešasis maitinimas ir jų teikiamos paslaugos

Šventinis stalas
1

Pamokos pradžia

Pamokos pradžioje siūloma prisiminti, kada stalas dengiamas staltiese ir kodėl, kokie šventinio ir kasdienio stalo serviravimo skirtumai.

Aptariami mokinių pasisakymai. Aiškinama, koks yra šventinis stalas, kokiomis progomis ir kaip jis serviruojamas. Aiškinant naują medžiagą, siūloma pasinaudoti MO rinkinio garsine medžiaga ar pateiktu tekstu.

Šventinis stalas serviruojamas įvairiomis progomis. Tai gali būti draugų, giminių, šeimos narių šventės, jubiliejai ar bendravimas po koncerto, spektaklio, grįžus iš kelionių, vykstant pristatymams, oficialiems, dalykiniams ar privatiems susitikimams. Nuo šventės pobūdžio priklauso kviestų žmonių skaičius, patiekiamos vaišės – tik gėrimai, gėrimai ir užkandžiai ar kelių patiekalų vakarienė. Nuo jo oficialumo priklauso svečių aprangos stilius (aprangos kodas). Susitikimai prie stalo (pusryčiai, pietūs, vakarienė ir pobūviai ) turi savo pavadinimus ir tam tikrą specifiką.

Pusryčiai
Kviestiniai pusryčiai Kviestiniai pusryčiai
Vėlyvieji pusryčiai Vėlyvieji pusryčiai
Priešpietinis priėmimas Priešpietinis priėmimas
Pietūs
Dalykiniai pietūs Dalykiniai pietūs
Kviestiniai pietūs Kviestiniai pietūs
Vakarienė
Neoficiali vakarienė Neoficiali vakarienė
Pobūviai
Akademinis pobūvis Akademinis pobūvis
Atidarymo pobūvis Atidarymo pobūvis
Banketas Banketas
Furšetas Furšetas
Pobūvis gamtoje Pobūvis gamtoje
Pobūvis kokteilis Pobūvis kokteilis
Pobūvis vaikams Pobūvis vaikams
Vestuvių pobūvis Vestuvių pobūvis
Pokylis Pokylis
„Ponių“ kava arba arbatėlė „Ponių“ kava arba arbatėlė
„Taurė vyno“ arba „Taurė šampano“ „Taurė vyno“ arba „Taurė šampano“
„Taurė vyno su sūriu“ „Taurė vyno su sūriu“
Zurfiksas Zurfiksas

2

Užduotis

Aiškinantis naują temą, siūlome atlikti užduotį – atrinkti informaciją apie stalo serviravimą (šį darbą galima atlikti poromis ar grupėmis). Užduotį galima atlikti pildant lentelę.

Naudojant IKT ir kitus informacinius šaltinius, atrinkti informaciją apie stalo serviravimą.

I grupė

Pusryčių stalo serviravimas (kviestiniai, vėlyvieji pusryčiai ir priešpietinis priėmimas).

II grupė

Pietų stalo serviravimas (dalykiniai ir kviestiniai pietūs).

III grupė

Vakarienės stalo serviravimas (neoficiali vakarienė).

Vertinimo kriterijai

I grupė
Kviestiniai pusryčiai Vėlyvieji pusryčiai Priešpėtinis priėmimas
Progos
Priėmimo laikas
Patiekiami patiekalai
Apranga

II grupė
Dalykiniai pietūs Kviestiniai pietūs
Progos
Priėmimo laikas
Patiekiami patiekalai
Apranga

III grupė
Neoficiali vakarienė
Progos
Priėmimo laikas
Patiekiami patiekalai
Apranga

Atlikę užduotį, mokiniai pristato ir aptaria kiekvienos grupelės atrinktą informaciją, išsako pastabas, pasiūlymus.

3

Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais

Kadangi didžiąją pamokos dalį mokiniai dirbs grupelėmis, manoma, kad ir šie mokiniai sėkmingai įsitrauks į pamokos veiklą. Siūloma atlikti I grupės užduoties 1 dalį (atrinkti informaciją apie kviestinius pusryčius) arba II grupės užduoties 1 dalį (atrinkti informaciją apie dalykinius pietus).

4

Papildoma medžiaga

Viešasis maitinimas
5

Pamokos pradžia

Pamokos pradžioje siūloma diskusija „Minčių lietus“: viešasis maitinimas, maitinimo įmonės apibūdinimas, pavyzdžiai, kam jos skirtos.

Diskusijos rezultatus apibendriname.

6

Nauja medžiaga

Viešojo maitinimo įstaigose lankytojai valgo, ilsisi, atsipalaiduoja, maloniai leidžia laiką. Pramonės įmonės produkciją gamina ir parduoda. Viešojo maitinimo įmonių gaminamos produkcijos paklausa nepastovi. Ji priklauso nuo sezono, savaitės dienų ir t.t. Maitinimo įmonių produkcija greitai genda, todėl būtina laikytis jos vartojimo terminų. Maitinimo įmonės skirstomos:

 • Pagal gamybos pobūdį (gamina visus, kai kuriuos ar naudoja kitų pagamintus patiekalus).
 • Pagal produkcijos asortimentą (specializuotos: blyninės, picerijos, vegetariškos ir kt.; universalios: restoranai, kaimo turizmo sodybos ir t.t.).
 • Pagal aptarnavimo formą (aptarnauja padavėjai, naudojamasi automatais, savitarna).
 • Pagal lankytojų sudėtį: įmonės (mokyklos, universitetai, kolegijos ir kt.), kuriose maitinami nuolatiniai lankytojai, ir įmonės (restoranai, kavinės, užeigos ir pan.), kuriose maitinami visi lankytojai.

7

Užduotis

Aiškinantis naują pamokos medžiagą, siūloma atlikti užduotį. Šią užduotį rekomenduojama atlikti 2–3 mokinių grupėse. Grupės pagal gautą užduotį analizuoja informacinius šaltinius, konsultuojasi su mokytoju.

Surinkti informaciją apie maitinimo įmonę ir pristatyti rašytine forma (rekomenduojama paruošti pateiktį).

I grupė
 • Kada atsirado viešoji maitinimo įmonė (kavinė) ir kur, kokios atsiradimo priežastys?
 • Kokie specialistai dirba kavinėse?
 • Kokias darbo užduotis sprendžia/atlieka kavinių specialistai?
 • Kokias paslaugas teikia kavinės?

II grupė
 • Kada atsirado viešoji maitinimo įmonė (restoranas), kokios atsiradimo priežastys?
 • Kokie specialistai dirba restoranuose?
 • Kokias darbo užduotis sprendžia/atlieka restoranų specialistai?
 • Kokias paslaugas teikia restoranai?

III grupė
 • Kada atsirado viešoji maitinimo įmonė (valgykla) ir kur, kokios atsiradimo priežastys?
 • Kokie specialistai dirba valgyklose?
 • Kokias darbo užduotis sprendžia/atlieka valgyklų specialistai?
 • Kokias paslaugas teikia valgyklos?

IV grupė
 • Kada atsirado viešoji maitinimo įmonė (užkandinė) ir kur, kokios atsiradimo priežastys?
 • Kokie specialistai dirba užkandinėse?
 • Kokias darbo užduotis sprendžia/atlieka užkandinių specialistai?
 • Kokias paslaugas teikia užkandinės?

Vertinimo kriterijai

Kada ir kur atsirado viešojo maitinimo įmonė, kokios atsiradimo priežastys?
Kriterijai Taškai
Nenurodė maitinimo įstaigos atsiradimo vietos ir atsiradimo priežasčių. 0
Nurodė maitinimo įstaigos atsiradimo vietą. 1
Nurodė maitinimo įstaigos atsiradimo vietą ir atsiradimo priežastis. 2

Kokie specialistai dirba maitinimo įmonėje?
Kriterijai Taškai
Nenurodė, kokie specialistai dirba maitinimo įstaigoje. 0
Nurodė vieną maitinimo įstaigos specialistą. 1
Nurodė du maitinimo įstaigos specialistus. 2
Nurodė tris ir daugiau maitinimo įstaigos specialistus. 3

Kokias darbo užduotis, sprendžia/atlieka viešojo maitinimo įmonių specialistai?
Kriterijai Taškai
Nenurodė maitinimo įstaigų specialistų sprendžiamų/atliekamų darbo užduočių. 0
Nurodė vieną maitinimo įstaigų specialistų sprendžiamą/atliekamą darbo užduotį. 1
Nurodė dvi maitinimo įstaigų specialistų sprendžiamas/atliekamas darbo užduotis. 2
Pateikė tris ir daugiau maitinimo įstaigų specialistų sprendžiamas/atliekamas darbo užduotis. 3

Kokias paslaugas teikia viešojo maitinimo įmonė?
Kriterijai Taškai
Nenurodė maitinimo įstaigų teikiamų paslaugų. 0
Nurodė vieną maitinimo įstaigų teikiamą paslaugą. 1
Nurodė dvi ir daugiau maitinimo įstaigų teikiamas paslaugas. 2

Pamokai apibendrinti ir įvertinti grupės pristato savo darbą, likusi klasės dalis stebi. Išsamiau su mokytoju aptariamos pastebėtos klaidos, informacija tikslinama. Įvertinama mokinių veikla.

8

Ekskursija

Mokiniams gali būti organizuojamos ekskursijos į artimiausias maitinimo įmones (pvz., užkandinę, kavinę, kepyklą), susipažinti su maitinimo įmone, teikiamomis jos paslaugomis, ten dirbančių žmonių profesijomis, įvertinti įmonės veiklą ekonominiu, socialiniu aspektu. Organizuojant ekskursiją, maitinimo įmonės vertinimui galima pateikti lentelę.

Įvertinti maitinimo įmonės veiklą.

Atsakymai
Kiek užtrunka aptarnavimas?
Kodėl pasirinkote šią maitinimo įmonę?
Koks viešosios maitinimo įmonės valgiaraštis?
Kokioms žmonių grupėms skirtas maitinimas?
Kokios patiekalų kainos?

Įvertinus maitinimo įmonių veiklą, teikiamas paslaugas, siūloma skirti keletą pamokų maitinimo įmonės valgiaraščio sudarymui.

Valgiaraštis
9

Pamokos pradžia

Pradedant pamoką, su mokiniais prisimenama, kokiose maitinimo įmonėse jie yra buvę, užduodami klausimai:

 • Kokias paslaugas teikia maitinimo įmonės?
 • Kiek trunka aptarnavimas?
 • Koks viešosios maitinimo įmonės valgiaraštis?
 • Kokios patiekalų kainos?

Kalbant apie maitinimo įstaigų teikiamas paslaugas, išsiaiškinama valgiaraščio paskirtis ir sąvoka.

10

Nauja medžiaga

Valgiaraščio sudarymo reikalavimai

 • Privalo palengvinti lankytojui išsirinkti patiekalus, turi būti aiškiai suskirstytas.
 • Turi būti dailus, įskaitomas šriftas, gražiai išdėstytas tekstas turi padėti orientuotis ir neryžtingam lankytojui.

Paprasčiausias valgiaraštis

Jį sudaro sriuba, antrasis patiekalas ir desertas. Valgiaraštį galima išplėsti:

 • Šalti užkandžiai;
 • Sriuba;
 • Karšti patiekalai;
 • Žuvies patiekalai;
 • Antrieji patiekalai;
 • Desertai.

Valgiaraščių rūšys:

Dienos raciono valgiaraštis – tai negausus, kasdien naujai sudaromas patiekalų asortimentas. Jis taikomas sanatorijose, poilsio namuose bei aptarnaujant konferencijų, pasitarimų dalyvius. Jis gali būti laisvo pasirinkimo arba kompleksinis. Šiame valgiaraštyje siūlomi patiekalai dažniausiai būna pigesni. Jie paruošiami iš anksto (prieš renkantis lankytojams) ir, lankytojui užsakius, gali būti tuoj pat patiekiami.
Kompleksinių pietų (pusryčių, vakarienių) valgiaraštis – tai patiekalų pusryčiams, pietums ar vakarienei sąrašas. Kompleksinis valgiaraštis gali būti kelių variantų. Valgiaraštyje turi būti nurodoma bendra komplekso kaina.
Į specializuotos maitinimo įmonės valgiaraštį pirmiausia rašomi šiai įmonei būdingi patiekalai: firminiai patiekalai, kavinėje – kava, arbatinėje – arbata, picerijoje – picos, užsienio virtuvės restorane – nacionaliniai patiekalai ir t.t.

11

Užduotis

Išsiaiškinus maitinimo įmonės valgiaraščio paskirtį, rūšis, toliau siūloma atlikti praktinę užduotį.

Sudaryti maitinimo įmonės valgiaračiui patiekalų sąrašą (6–8 patiekalus) ir parengti receptūrų technologinę lentelę.

Šią užduotį mokiniai gali atlikti poromis arba grupėse. Prieš atliekant užduotį siūloma aptarti su mokiniais informacinius šaltinius.

Technologinių darbo sekų lentelė

Patiekalo pavadinimas

…………………………..

Ingredientai

…………………………..

Atlikimo eiga

…………………………..

Energetinė vertė

…………………………..

Savikaina

…………………………..

Patiekalo savikaina skaičiuojama pagaminus patiekalą.

Sudarius valgiaraštį pagal sudarytas receptūrų technologines lenteles, išbandomi ir vertinami patiekalai. Patiekalų išbandymui galima skirti 8–12 pamokų.

12

Papildoma medžiaga

Pobūviai ir stalo serviravimas
13

Pamokos pradžia

Pamoką galima pradėti nuo mokinių turimos patirties, pavyzdžiui, klausiant, ką jie prisimena apie maitinimo įmones, kaip jos klasifikuojamos. Prisiminus maitinimo įmonių klasifikaciją, mokiniams pasiūloma atsakyti į klausimą: Kokias paslaugas teikia maitinimo įmonės?

Diskusijos rezultatus apibendriname.

14

Nauja medžiaga

Aiškinama nauja pamokos medžiaga.

Maitinimo įmonių paslaugų pasiūla didelė, jos ne tik gamina ir parduoda maistą, bet organizuoja įvairias šventes, klientams pageidaujant rengia įvairius pobūvius, tai gali būti draugų, giminių, šeimos narių šventės, jubiliejai ar bendravimas po koncerto, spektaklio, grįžus iš kelionių, vykstant pristatymams, oficialiems, dalykiniams ar privatiems susitikimams.

Nuo šventės pobūdžio priklauso kviestų žmonių skaičius, patiekiamos vaišės – tik gėrimai, gėrimai ir užkandžiai ar kelių patiekalų vakarienė. Nuo pobūvio oficialumo priklauso svečių aprangos stilius (aprangos kodas). Susitikimai prie stalo turi savo pavadinimus ir tam tikrą specifiką: furšetas, banketas ir kt. Organizuojant pobūvį, kreipiamas dėmesys į tam tikrus dalykus: pobūvio rūšį, stalo dengimą.

Aiškinantis stalo dengimą, demonstruojama vaizdinė medžiaga – pobūvių stalo formos, aiškinamasi, kaip stalai sustatomi (raidžių I, L, T, U, E ar O forma).

15

Užduotis

Aiškinantis naują temą ir nagrinėjant technologijų vadovėlio bei MO rinkinio medžiagą, siūloma atlikti užduotį – pildyti lentelę.

Pobūvio rūšis  
Stalo dengimas  
Privalumai  
Trūkumai  

Šią užduotį galima atlikti poromis ar grupėmis. Prieš atliekant užduotį mokytojas kartu su mokiniais aptaria, ką reikės atlikti: atrinkti informaciją apie pobūvius ir pristatyti.

I grupė

Akademinis stalas, pobūvis vaikams.

II grupė

Atidarymo pobūvis, zurfiksas.

III grupė

Pokylis, furšetas.

IV grupė

Pobūvis gamtoje, vestuvių pobūvis.

Atrinktos informacijos pristatymui rekomenduojamos formos:

 • Pristatymas rengiamas naudojant IKT, teksto redagavimo programą.
 • Pristatymas rengiamas naudojant IKT, pateikties rengimo programą.

Mokiniai patys nusprendžia, pagal kurį vertinimo variantą atliks užduotį.

I variantas

Pobūvio rūšis

…………………………..

Stalo dengimas (aprašymas)

…………………………..

Stalo forma (paveikslėlis, nuotrauka)

…………………………..

Privalumai

…………………………..

Trūkumai

…………………………..

II variantas

Pobūvio rūšis

…………………………..

Stalo dengimas (aprašymas)

…………………………..

Stalo forma (paveikslėlis, nuotrauka)

…………………………..

III variantas

Pobūvio rūšis

…………………………..

Stalo dengimas (aprašymas)

…………………………..

Vertinimo kriterijai

Stalo dengimas
Kriterijai Taškai
Nepateikė aprašymo. 0
Pateikė aprašymą. 1

Vaišinimosi forma
Kriterijai Taškai
Neapibūdino stalo formos. 0
Apibūdino stalo formą. 1

Indai ir įrankiai
Kriterijai Taškai
Neapibūdino indų ir įrankių. 0
Apibūdino naudojamus indus ir įrankius. 1

Patiekalai
Kriterijai Taškai
Neapibūdino patiekalų. 0
Apibūdino patiekalus. 1

Privalumai
Kriterijai Taškai
Nepateikė stalo privalumų. 0
Pateikė stalo privalumus. 1

Trūkumai
Kriterijai Taškai
Nepateikė stalo trūkumų. 0
Apibūdino stalo trūkumus. 1

Pamokai apibendrinti ir įvertinti grupės pristato savo darbą, likusi klasės dalis stebi. Išsamiau su mokytoju aptariamos pastebėtos klaidos, informacija tikslinama. Įvertinama mokinių veikla.

16

Darbas su specialiųjų poreikių mokiniais

Šie mokiniai galėtų dirbti bendradarbiaujančiomis grupėmis. Suteikti reikiamą pagalbą jiems galėtų ne tik mokytojas, bet ir grupės draugai. Savarankiškai jie atlieka užduotį pagal III vertinimo kriterių variantą.

17

Papildoma medžiaga

Šventės scenarijus
18

Pamokos pradžia

Pamokos pradžioje mokiniams siūloma prisiminti, kokios yra pobūvių rūšys, kur galima organizuoti šeimos, draugų šventes.

19

Užduotis

Aiškinantis naują temą siūloma atlikti užduotį – pildyti lentelę. Užduotį rekomenduojama atlikti 3–4 mokinių grupėse. Grupės pagal pasirinktą užduotį analizuoja informacinius šaltinius, konsultuojasi su mokytoju.

I variantas

Pateikti pobūvio (šventės) organizacinį planą ir sudaryti 4–6 patiekalų technologinę lentelę.

Galima pasiūlyti mokiniams šventinio stalo temas, pvz.: „Jūros“ tematika, „Muzikos“ tematika, „Gimtadienio“ stalas, „Žaliasis“ stalas, „Raudona-juoda“ tema, „Velykų“ stalas, „Naujametinis“ stalas ir kt.

Renginys/šventė

…………………………..

Vieta

…………………………..

Laikas

…………………………..

Vaišinimosi forma

…………………………..

Valgių, gėrimų sąrašas

…………………………..

Stalo aksesuarai

…………………………..

Patiekalų technologinė lentelė

Patiekalo pavadinimas

…………………………..

Ingredientai

…………………………..

Atlikimo eiga

…………………………..

Energetinė vertė

…………………………..

Savikaina

…………………………..

Patiekalo energetinė vertė ir savikaina pateikiama pagaminus patiekalą.

II variantas

Pateikti klasėje organizuojamos šventės scenarijų.

Šventės scenarijų sudaryti remiantis laboratoriniu darbu „Klasės šventė“.

Naudodamiesi IKT ir kitais informaciniais šaltiniais, mokiniai atrenka organizuojamai šventei 4–6 patiekalus ir sudaro patiekalų receptų technologines lenteles.

Patiekalų technologinė lentelė

Patiekalo pavadinimas

…………………………..

Ingredientai

…………………………..

Atlikimo eiga

…………………………..

Energetinė vertė

…………………………..

Savikaina

…………………………..

Esant galimybei, atliekami praktiniai darbai – technologiniai procesai pagal atrinktus patiekalų receptus, mokiniai gamina ir vertina 4–6 patiekalus. Patiekalų gaminimui ir vertinimui rekomenduojama skirti 8–12 pamokų.

20

Apibendrinimas

Pamokoms apibendrinti ir įvertinti mokinių žinias, gebėjimus, siūloma pasinaudoti pasitikrinimo užduočių rinkiniu „Stalo serviravimas“.

21

Papildoma medžiaga