Pamokos informacija

Geografinės zonos (biomai)

Aplinka

Pamoka vyksta geografijos kabinete, aprūpintame bent vienu kompiuteriu su prieiga prie interneto, projektoriumi, ekranu demonstravimui. Jei yra galimybė, naudojami planšetiniai kompiuteriai arba mokinių išmanieji telefonai.

Priemonės

 • Pamokoje naudojama skaitmeninė mokymo priemonė geografijai 11–12 klasėms, MO „Geografinės zonos (biomai)“.
 • Vaizdo siužetas iš Youtube svetainės.
 • Naudojama Google paieškos sistema, kurioje mokiniai turi surasti įvairių geografinių zonų nuotraukas.
 • Vadovėlis „Gaublys, Gamtinė geografija 11–12 klasei“.
 • Užduočių sąsiuvinis „Gaublys, Gamtinė geografija, II dalis“.

Motyvacijos įrankiai

 • Interaktyvūs veiksmai – skaitmeninio MO „Geografinės zonos“ naudojimas; Google paieškos sistema.
 • Aktyvūs veiksmai – savarankiškas darbas pamokos metu ir namuose.
 • Motyvuojantis pamokos įvadas – vaizdo siužetas iš Youtube svetainės.
 • Motyvuojantis pamokos intarpas – Google paieškos sistemoje tam tikrų geografinių zonų nuotraukų paieška.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Naudojami skaitmeniniai mokymosi objektai ir informacijos paieškos sistemos.

Biologija
Gilinamasi į gamtoje vykstančius reiškinius ir procesus, ekosistemų ypatumus.

Lietuvių kalba
Kreipiamas dėmesys į kalbos ir rašto kultūrą, taisyklingą geografijos terminų ir sąvokų vartojimą, aktyvų klausymąsi, mokėjimą diskutuoti ir pagrįsti savo nuomonę.

Bendrųjų programų tikslai ir uždaviniai

 • 2.13. Remiantis įvairiais informacijos šaltiniais, apibūdinti geografinės sferos struktūrą. Sieti tarpusavyje aplinkos komponentus ir reiškinius.
 • 2.13.1. Nurodyti gamtinio komplekso (ekosistemos) komponentus, pateikti jų ryšių pavyzdžių. Nurodyti skirtumus tarp gamtinių ir antropogeninių kraštovaizdžių.
 • 2.13.2. Nurodyti biosferos ribas. Nurodyti pagrindines geografines zonas (biomus) ir jų augalijos bruožus.
 • 2.14. Remiantis įvairiais informacijos šaltiniais, įvertinti teigiamą ir neigiamą ūkinės veiklos įtaką aplinkai.
 • 2.14.2. Paaiškinti ūkinės veiklos įtaką natūraliai geografinių zonų augalijai ir pateikti pavyzdžių.

Ugdomos kompetencijos

Ugdomos bendrosios kompetencijos – mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė kompetencija.

Geografijos dalyko kompetencija

Apibrėžiant geografijos dalyko kompetenciją, ugdomi šie mokinių gebėjimai:

 • žinios ir supratimas apie tai, kas yra geografinė zona, kokių jų yra, kuo jos skiriasi, kas kiekvienai iš jų būdinga;
 • orientavimasis erdvėje apibūdinant geografinių zonų teritorinį pasiskirstymą;
 • komunikavimo gebėjimai tinkamai vartojant geografijos sąvokas, sklandžiai dėstant mintis apie žmonių poveikį natūraliai gamtinei aplinkai;
 • taikymo gebėjimai mokantis atrinkti tinkamą vaizdinę medžiagą, naudojant internetines paieškos galimybes;
 • skaitmeninis raštingumas naudojant skaitmeninę mokymo priemonę ir Google paieškos sistemą.