Polimerai

1

Motyvuojantis įvadas

Mokiniams siūloma pasižiūrėti motyvuojantį įvadą apie didįjį Ramiojo vandenyno šiukšlyną (MO 1 ir 3 kadrai). Mokytojo komentaras ir trumpa diskusija su mokiniais.

2

Polimerų klasifikacija

Naudojami MO 2, 4 kadrai. Galima demonstruoti ir turimus įvairius polimerinių medžiagų pavyzdžių rinkinius.

3

Užduotis

Naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais ir savo patirtimi, sutrumpintiems plastikų žymėjimams parinkite teisingus pilnus jų pavadinimus ir panaudojimo sritis. Pažymėkite jų pavojingumo lygį.
Plastiko žymėjimas Pavojingumo lygis Pavadinimas Pritaikymas
PE   Polietilentereftalatas Plastikiniai maišeliai, buteliai; žaislai; elektros izoliacija, apsauga nuo korozijos
PS   Polichloretenas (polivinilchloridas) Įvairios ūkinės prekės, vienkartiniai indai; sagos; šukos; elektrinių prietaisų dalys
PVC   Polipropenas Vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės (vandentiekiui, kanalizacijai, dujotiekiams), langų ir durų rėmai, kūdikėlių kramtymo žiedai, vonios užuolaidos ir automobilių dalys
PET   Polietenas Įvairios pakuotės, vaisvandenių plonasieniai buteliai , fotojuostos
PP   Polivinilbenzenas (polistirenas) Vidaus ir lauko kilimėliai, pakavimo plėvelė, indaplovių korpusai

Teisinga lentelė:

Plastiko žymėjimas Pavojingumo lygis Pavadinimas Pritaikymas
PE 2 Polietilentereftalatas Plastikiniai maišeliai, buteliai; žaislai; elektros izoliacija, apsauga nuo korozijos
PS 4 Polichloretenas (polivinilchloridas) Įvairios ūkinės prekės, vienkartiniai indai; sagos; šukos; elektrinių prietaisų dalys
PVC 5 Polipropenas Vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės (vandentiekiui, kanalizacijai, dujotiekiams), langų ir durų rėmai, kūdikėlių kramtymo žiedai, vonios užuolaidos ir automobilių dalys
PET 3 Polietenas Įvairios pakuotės, vaisvandenių plonasieniai buteliai, fotojuostos
PP 2 Polivinilbenzenas (polistirenas) Vidaus ir lauko kilimėliai, pakavimo plėvelė, indaplovių korpusai

Užduotis atliekama MO 5-tame kadre.

4

Polimerų gavimas

Mokytojo komentaras. Naudojami MO 8, 9, 10, 11 kadrai.

Užduotis (MO 12 kadras).

Patenkinamo (I) lygio mokiniams

Chloropreninis kaučiukas atsparus aukštai temperatūrai, benzino ir tepalų poveikiui. Iš jo gaminami elektros kabeliai, vamzdžiai benzinui ir naftai pumpuoti. Jis gaunamas polimerizuojant 2-chlor-1,3- butadieną. Naudodamiesi cheminių formulių ir reakcijos lygčių rašymo įrankiais, užrašykite šios reakcijos lygtį.

Teisingas atsakymas:

Pagrindinio (II) lygio mokiniams

Iš polivinilchlorido, dar kartais vadinamo vinilu, gaminami vamzdžiai ir jų jungiamosios detalės, langų ir durų rėmai, šilumos izoliacija (PVC putų pavidalu), žaislai, kūdikėlių kramtymo žiedai, vonios užuolaidos ir automobilių dalys. Naudodamiesi cheminių formulių ir reakcijos lygčių rašymo įrankiais, užrašykite polivinilchlorido susidarymo iš keturių monomerų reakcijos lygtį.

Teisingas atsakymas:

Aukštesniojo (III) lygio mokiniams (Išplėstinis kursas)
 • Chloropreninis kaučiukas atsparus aukštai temperatūrai, benzino ir tepalų poveikiui. Iš jo gaminami elektros kabeliai, vamzdžiai benzinui ir naftai pumpuoti. Jis gaunamas polimerizuojant 2-chlor-1,3- butadieną. Naudodami pateiktus reakcijos fragmentus, sudarykite šios reakcijos lygtį pusiau struktūrinėmis formulėmis.

  Teisingas atsakymas:

 • Tarptautinė žaliųjų organizacija „Greenpeace“ teigia, kad lėlė Barbė gali būti kenksminga aplinkai, ypač jeigu ją ištiktų Žanos d’Ark likimas. Paaiškinkite šį teiginį.

  Tikrina mokytojas.

Mokytojo komentaras apie plastikų gavimą. Daugelis plastikų gaunami polikondensacijos reakcijų metu.

Demonstruojami filmuoti bandymai „Putplasčio gavimas iš formaldehido ir karbamido“ (MO 13 kadras)

ir „Plastiko gavimas iš rezorcinolio ir formaldehido“ (MO 14 kadras).

Šių bandymų nerekomenduojama realiai demonstruoti mokyklos laboratorijoje – naudojamos nuodingos ir agresyvios medžiagos.

5

Motyvuojantis intarpas

MO 7 kadras „Kramtomoji guma“.

6

Informacija apie plastikų perdirbimą

UAB Plasta, MO 15 kadras. Mokytojo komentaras, trumpa diskusija apie atliekų rūšiavimą ir antrinių žaliavų perdirbimą.

7

Namų darbas

Apibendrinantis testas „Polimerai“. Mokiniams suteikiama galimybė testo užduočių lygius pasirinkti patiems ar mokytojui rekomendavus. MO 16 kadras.

Alternatyva

Papildomos medžiagos apie Ramiojo vandenyno šiukšlyną ir galimus jo išvalymo būdus paieška internetinėse paieškos sistemose. Diskusija ir pasidalinimas surinkta informacija socialiniuose tinkluose.

8

Vertinimas

Mokinių veikla pamokoje pažymiu nevertinama, mokytojas naudoja mokykloje priimtą formuojamojo vertinimo sistemą.

Namų darbo vertinimas
Testas „Polimerai“ – taikomas apibendrinamasis vertinimas, vertinama pažymiu.
Papildomos medžiagos apie Ramiojo vandenyno šiukšlyną ir galimus jo išvalymo būdus paieška internetinėse paieškos sistemose. Diskusija ir pasidalinimas surinkta informacija socialiniuose tinkluose – pažymiu nevertinami, mokytojas naudoja mokykloje priimtą formuojamojo vertinimo sistemą.

9

Pamokos apibendrinimas

Šią pamoką susipažinome su polimerais, jų klasifikavimu, savybėmis, praktiniu taikymu. Aptarėme ekologines problemas, susijusias su besaikiu plastikų ir kitų polimerinių medžiagų vartojimu, ir galimus jų sprendimų būdus.

Ką išmokome ir kaip sekėsi mokytis (lentelė įsivertinimui)

Labai gerai, puikiai
 • Viską supratau, užduotis atlikau savarankiškai ir teisingai.
 • Galiu paaiškinti polimerų savybes ir jų praktinio taikymo ypatumus.
 • Dalyvavau diskusijose apie plastikų sukeltas ekologines problemas, turiu pakankamai žinių ir galiu sėkmingai argumentuoti savo nuomonę.

Gerai, bet gali būti ir geriau
 • Atlikau bendrojo (II) ir aukštesniojo (III) lygio užduotis.
 • Abejojau, ar teisingai rašau.
 • Kartais ieškau pagalbos.
 • Dalyvavau diskusijose apie plastikų sukeltas ekologines problemas.

Laikas susimąstyti
 • Atlikau patenkinamo (I) lygio užduotis.
 • Abejojau, ar teisingai rašau. Patiko stebėti filmuotus bandymus.
 • Dalyvavau diskusijose apie plastikų sukeltas ekologines problemas, bet argumentuoti sunku.
 • Trūksta žinių.

Prastai
 • Nesuprantu, kaip rašomos polimerų susidarymo lygtys.
 • Savarankiškai neužrašiau nė vienos reakcijos lygties.
 • Sunku dalyvauti diskusijose apie plastikų sukeltas ekologines problemas.
 • Trūksta žinių.