Pamokos informacija

Aldehidai ir ketonai. Struktūra, nomenklatūra, gavimas, atpažinimo reakcijos

Aplinka

Pamoka vyksta chemijos laboratorijoje (kabinete), aprūpintame bent vienu kompiuteriu su prieiga prie interneto, projektoriumi, dokumentų kamera, ekranu demonstravimui.

Kabinete paruoštos darbo vietos praktikos darbams „Aldehidų atpažinimo reakcijos“ atlikti.

Medžiagos
Formalino tirpalas, sidabro nitrato amoniakinis tirpalas, NaOH tirpalas, vario sulfato tirpalas.

Indai
Stovas su mėgintuvėliais, apvaliadugnė kolbutė, dujinis degiklis ar spiritinė lemputė, laikiklis mėgintuvėliui, pipetė.

Motyvacijos įrankiai

  • Interaktyvūs veiksmai – skaitmeninių MO naudojimas – skaitmeninė mokymo priemonė chemijai, MO rinkinys „Aldehidai. Sandara ir savybės“.
  • Aktyvūs veiksmai pamokos metu – praktikos darbas, galimybė dirbti grupėse, galimybė rinktis užduotis pamokos metu ir atliekant namų darbus užduotis.
  • Galimybė įsivertinti.
  • Motyvuojantys pamokos kontekstas, įvadas ir intarpai – pažįstama, jau išmokta medžiaga siejama su naujais ir netikėtais faktais.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Mokoma naudotis IKT teikiamomis galimybėmis ieškant, apibendrinant ir pateikiant informaciją, apdorojant tyrimų, bandymų duomenis, tiriant ar modeliuojant gamtoje vykstančius reiškinius; naudojami skaitmeniniai mokymosi objektai.

Matematika
Taikomi įgytieji skaičiavimo, skaičių apvalinimo, reiškinių palyginimo, prastinimo, procentų nustatymo, grafikų brėžimo ir jų analizės ir kt. gebėjimai.

Socialiniai mokslai (istorija)
Nagrinėjama chemijos ir jos technologijų įtaka visuomenės raidos procesams; atspindima mokslo ir technikos raida Europoje.

Ugdomos kompetencijos

Bendrosios kompetencijos – mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo. Apibrėžiant chemijos dalyko kompetenciją, ugdomi šie mokinių gebėjimai: žinios ir supratimas, taikymo, problemų sprendimo, gamtamokslinio komunikavimo, mokėjimo mokytis.

Nuostata

Suvokti organinių junginių įvairovę siejant su anglies atomo galimybe sudaryti junginio grandines ir ciklus.

Esminis gebėjimas

Klasifikuoti organinius junginius pagal funkcines grupes ir apibūdinti su funkcinėmis grupėmis susijusias medžiagų savybes.

Gebėjimai

7.1. Apibūdinti organinių junginių sandaros ypatumus. Skaityti, užrašyti ir pavadinti organinius junginius pagal IUPAC nomenklatūrą.
7.3. Klasifikuoti organinių medžiagų reakcijas.

Žinios ir supratimas

7.1.8. Apibūdinti aldehidų funkcinę grupę. Sudaryti aldehidų pavadinimus. Žinoti trivialųjį pavadinimą formaldehidas.
7.1.9. Paaiškinti paprasčiausio ketono propanono ir aldehidų skirtumą remiantis oksidacijos reakcija.
7.3.2. Paaiškinti aldehidų gavimo būdus ir jų chemines savybes.

Nuostata

Suvokti organinių junginių įvairovę siejant su anglies atomo galimybe sudaryti junginio grandines ir ciklus.

Esminis gebėjimas

Klasifikuoti organinius junginius pagal funkcines grupes ir apibūdinti su funkcinėmis grupėmis susijusias medžiagų savybes.

Gebėjimai

7.1. Apibūdinti organinių junginių sandaros ypatumus. Skaityti, užrašyti ir pavadinti organinius junginius pagal IUPAC nomenklatūrą.
7.3. Klasifikuoti organinių medžiagų reakcijas.

Žinios ir supratimas

7.1.10. Apibūdinti aldehidų funkcinę grupę. Sudaryti aldehidų pavadinimus. Žinoti trivialųjį pavadinimą formaldehidas.
7.1.11. Paaiškinti paprasčiausio ketono propanono ir aldehidų skirtumą, remiantis oksidacijos reakcija.
7.3.2. Paaiškinti aldehidų būdus ir jų chemines savybes.