Pamokos informacija

Viešasis maitinimas ir jų teikiamos paslaugos

Temos apibendrinimas

Pamokose mokiniai prisimins pagrindines stalo serviravimo taisykles, aptars pobūvių rūšis, kuo skiriasi kasdienio ir šventinio stalo serviravimas. Mokiniai mokysis sudaryti pobūvio (šventės) organizacinį planą, gebės pagaminti ir vertinti šventinius patiekalus, serviruoti stalą.

Priemonės

 • Kompiuteris ir projektorius (reikalingi naujos medžiagos perteikimui, vaizdinės medžiagos demonstravimui).
 • Kompiuterinė įranga su internetine prieiga (užduotims atlikti).
 • Alvyda Pacevičiūtė, Roma Drakšienė, Birutė Mielkuvienė, Mityba 7-10 klasei, Technologijų vadovėlis, Kaunas: Šviesa, 2011

Motyvacijos įrankiai

 • Wikipedia – reikšminių žodžių paieška.
 • Teksto redagavimo programa – informacijos pateikimas, grupavimas, kaupimas.
 • Google, Pinterest – informacijos paieška.
 • Pateikčių rengimo programa – pristatymo rengimas.
 • El. pašto programa – atliktų užduočių (laboratorinių, kryžiažodžių, testų) įvertinimui.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Reikšminių žodžių paieška, informacijos atranka, grupavimas, kaupimas.

Dorinis ugdymas
Elgesio kultūra ir tradicijos.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

1

Vertinamas grupių darbas

 • Užpildytos lentelės.
 • Pristatymai.
 • Praktinės užduotys (patiekalų gaminimo technologiniai procesai).
2

Vertinamas individualus darbas

 • Savarankiška užduotis (kryžiažodis).

Ugdomos kompetencijos

Komunikavimo

Per aptarimus, diskusiją.

Pažinimo

Nagrinėjant vaizdinę medžiagą, paveikslėlius.

Asmeninė

Per aptarimus, diskusijas.

Iniciatyvumo ir kūrybingumo

Sudarant šventės organizacinį planą.

 • Naudojasi įvairiais informaciniais šaltiniais.
 • Randa informacijos apie stalo serviravimą.
 • Įvairiomis formomis pateikia sukauptą informaciją.