Mitybos paveldas ir verslai

Mitybos paveldas
1

Pamokos pradžia

Pamokos pradžioje siūloma prisiminti ir aptarti patiekalus, kuriuos dažniausiai gaminame, pateikiama užduotis. Šią užduotį mokiniai gali atlikti grupėse (po 3–4 mokinius).

Popieriaus lape surašyti, kokius žino lietuviškus patiekalus.

Grupės pristato patiekalų sąrašus, likusi klasės dalis stebi. Išsamiau aptariama su mokytoju, informacija tikslinama.

2

Nauja medžiaga

Aiškinantis naują temą, mokytojas užduoda klausimą: Kurie patiekalai yra patys seniausi ir gaminami Lietuvoje? Diskutuodami mokiniai atsakinėja į klausimą.

Žymiausi lietuviški patiekalai

Užkandžiai

Skilandis.

Pagrindiniai patiekalai

Didžkukuliai, vėdarai, švilpikai, bulvių plokštainis, virtiniai.

Sriubos

Šaltibarščiai, barščiai, saldi sriuba.

Desertai

Šakotis, žagarėliai.

Gėrimai

Žolelių arbata, starka, alus, degtinė, krupnikas, midus.

Kalbant apie mitybos paveldą, galima pademonstruoti vaizdinę garsinę medžiagą: „Mitybos paveldas ir verslai“.

Kulinarinis paveldas Kulinarinis paveldas
Kulinarinis paveldas
Kulinarijos paveldo fondas Kulinarijos paveldo fondas
Kulinarijos paveldo produktas Kulinarijos paveldo produktas

Išklausius garsinę medžiagą apie mitybos paveldą, mokiniams pateikiama užduotis (šią užduotį galima atlikti porose arba grupėse). Jei kabinete nėra įrengtos kompiuterinė įrangos, mokiniams išdalinamos kortelės su tekstine medžiaga: „Kulinarinis paveldas“, „Kulinarinio paveldo fondas“, „Kulinarinio paveldo produktas“.

Kulinarinis paveldas yra nematerialus paveldas, ir svarbiausia jo dalis – tradicija. Tradiciniai gaminiai – amatininkų dirbiniai, maisto gaminiai, liaudies muzikos instrumentai ir kiti etninio paveldo gaminiai, pagaminti iš tradicinių žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis technologijomis, unikalios gaminių kokybės savybės bei reputacija išliko nepakitusios per laikotarpį, kuriuo paprastai apibūdinama viena žmonių karta, t.y. 25 metai.
2001 m. įsteigta viešoji įstaiga – Kulinarijos paveldo fondas. Fondas suteikia teisę specialiu ženklu žymėti kulinarijos paveldo reikalavimus atitinkančius gaminius. Tai juridiškai įteisintas prekinis ir kokybės ženklas. Maisto produktams keliami trys reikalavimai: Jie turi būti pagaminti Lietuvoje, pagal tradicinę lietuvišką technologiją, iš Lietuvoje užaugintų produktų.
Kulinarinis produktas. Kulinarinis paveldas Lietuvoje iš tiesų plėtojamas. Galima pamatyti, kaip kepami šakočiai, sužinoti šio patiekalo ruošimo subtilybes arba iš susimaltų miltų išsikepti duonos ar tradicinių aukštaitiškų blynų. Skirtingų regionų kaimo turizmo sodybose, kavinėse, užeigose galima paragauti patiekalų, kuriais stengiamasi atspindėti to regiono virtuvės tradicijas, leidžiamos įvairios knygos, albumai su krašto.

Susipažinę su tekstine medžiaga, mokiniai pasisako, paaiškina, kas yra kulinarinis paveldas, kokias funkcijas atlieka kulinarinio paveldo fondas, pateikia kulinarinio paveldo produktų pavyzdžių.

3

Mitybos paveldas

Aiškinantis naują temą, siūloma aptarti mitybos paveldą. Išsiaiškinus pagrindinius kulinarinio paveldo aspektus, siūloma papildyti informaciją, pateikiamas klausimas: Kaip dar galime išskirti lietuviškus patiekalus, pagal ką?

Lietuvos regionai

 • Aukštaitija
 • Dzūkija
 • Suvalkija
 • Žemaitija

Kalbant apie etnografinius regionus, siūloma išsiaiškinti etnografinių regionų skirtumus, užduodamas klausimas.

Kuo išsiskiria etnografiniai regionai?

Skirtingomis gamtinėmis sąlygomis, skirtingomis žemės ūkio kultūromis, skirtingais gaminimo prietaisais – įrankiais, įranga, skirtingomis maisto apdorojimo tradicijomis, skirtingomis klimato sąlygomis, kurios nulemia mitybos poreikius.

Išvada

Gamtinės, klimato sąlygos, skirtingos žemės ūkio kultūros, gaminimo prietaisai, įranga, įrankiai, nulemia etnografinių regionų kulinarines tradicijas.

4

Užduotis

Pamokos temos įtvirtinimui siūloma mokiniams išsiaiškinti, kokiais patiekalais išsiskiria etnografiniai regionai, MO „Etnografiniai valgiai“. Šią užduotį galima atlikti poromis.

Alternatyva

Jei kabinete nėra įrengtos kompiuterinė įrangos, mokiniams išdalinamos kortelės su tekstine medžiaga „Etnografiniai valgiai“, tik atskiroms mokinių grupėms galima duoti skirtingą informaciją, pvz.: I grupei – „Žemaitija“, „Aukštaitija“, „Suvalkija“, „Dzūkija“, „Mažoji Lietuva“.

Susipažinę su medžiaga, mokiniai pasisako, kokie patiekalai gaminami regionuose. Padaromos išvados, kuo išsiskiria regionų kulinarinis paveldas.

5

Refleksija

Mokiniai prisimena veiklas ir pratęsia sakinius.

 • Pamokoje sužinojau, kad …
 • Buvo įdomu, nes …
 • Norėčiau daugiau sužinoti apie …
 • Šioje pamokoje sekėsi …

6

Individualios užduotys

Užduoties reikalavimai pagal pasiekimų lygius

Aukštesnysis lygis

Kryžiažodis „Mitybos paveldas ir verslai“.

Klausimo nr.
Horizontaliai 1, 2, 3, 4
Vertikaliai 5, 6, 7, 8, 9, 10

Užduoties reikalavimai pagal pasiekimų lygius

Pagrindinis lygis

Kryžiažodis „Etnografiniai valgiai“.

Klausimo nr.
Horizontaliai 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vertikaliai 7, 8, 9, 10

Patenkinamas lygis

Kryžiažodis „Etnografiniai valgiai“.

Klausimo nr.
Horizontaliai 1, 4, 5
Vertikaliai 8, 9, 10

Vertinimo lentelė

Pažymys Taškai
10 10
9 9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 < 3
Etnografiniai valgiai
7

Užduotis

Mokytojas, norėdamas išsiaiškinti, kaip mokiniai įsisavino naują medžiagą (apie kulinarinį paveldą), pateikia užduotį, kurią mokiniai atlieka individualiai. Taikomas formuojamasis vertinimas.

8

Pamokos pradžia

Galima pamoką pradėti ir nuo mokinių jau turimos patirties. Mokiniams grupėse siūloma aptarti, kokius žino savo regiono patiekalus, aptariama. Toliau pateikiamos užduotys, kurias renkasi mokiniai.

Aukštesnysis lygis

Sumaketuoti savo ar kito (pasirinktinai) regiono nacionalinių (4–5) patiekalų receptų knygelę.

Pagrindinis lygis

Sumaketuoti patiekalų receptų knygelę vaikams.

Patenkinamas lygis

Sumaketuoti lietuviškų patiekalų valgiaraštį.

Maketų pavyzdžiai.

Mokytojas su mokiniais aptaria, kiek reikės skirti laiko užduotims atlikti, pvz., lietuviškų patiekalų receptų knygelės maketui skirti nuo 2 iki 4 pamokų ar daugiau, atsižvelgiama į mokinių galimybes.

Atrinkti patiekalai išbandomi ir įvertinami. Patiekalų gaminimui rekomenduojama skirti 8–12 pamokų ir daugiau.

9

Papildoma informacija

Informacinis šaltinis, kuriame pateikta informacija apie Lietuvos kulinarinį paveldą ir patiekalų receptų pavyzdžiai: Kulinarinis paveldas. Dzūkiškos bandos/Iš TV laidų ciklo „Čia Dzūkijos kraštas“.

Informaciniai šaltinių nuorodos mokiniams, kurie ketina atlikti užduotis namuose:

Individuali užduotis

Mokiniams, kuriems patinka gaminti patiekalus ar norėtų papildomai gauti vertinimą, siūloma atlikti užduotį namuose: atrinkti 2–3 savo šeimos populiariausius patiekalus, juos išbandyti, nufotografuoti eigą ir patalpinti pasirinktoje laikmenoje (patiekalų gaminimo procesas gali būti ir nufilmuotas).

Verslas
10

Rekomendacija

Naują temą rekomenduojama išsiaiškinti taikant projektinės veiklos metodą, pvz., galėtų būti projektas tema „Keturi žingsniai verslo link. Lietuviška produkcija“.

11

Pamokos pradžia

Pamoką galima pradėti nuo mokinių turimos patirties, siūloma aptarti, kokias žino maisto gaminimo įmones, užduodami klausimai:

 • Kokias žinote maisto gaminimo įmones?
 • Kokią produkciją šios įmonės gamina?

Atsakymų pavyzdžiai:

Pieno – AB pieno žvaigždės, varškės – Lukšių pieninė, sūrių – Rokiškio sūriai, duonos – Vilniaus duona, mėsos – Krekenavos įmonė, žuvies – VIČI , konditerijos gaminiai – Kepyklėlė, gėrimai – Ekologiški produktai ir kt.

Išsiaiškinus, kokios yra Lietuvoje maitinimo įmonės, ir kokia jų gaminama produkcija, siūloma aptarti verslo galimybes, užduodami klausimai.

Nuo ko pradėti, norint kurti savo verslą?

Verslo pagrindas – aiški, pamatuota, konkurencinga ir perspektyvi, sėkmingai įgyvendinta idėja.

Kokios verslo idėjos laikytinos tinkamomis?

Tinkama verlo idėja – kai ne tik atsiperka į jos realizavimą investuotos lėšos, bet ir gaunamas didelis bei spartus pelno augimas.

Kokių dokumentų reikia, norint pradėti savo verslą?

Dokumento, patvirtinančio, kad galite verstis ūkine komercine veikla:

 • Individualios veiklos pažymos;
 • Verslo liudijimo;
 • Įmonės registracijos pažymėjimo;
 • Leidimų ir licencijų, priklausomai nuo veiklos pobūdžio.

Kokie verslo kūrimo etapai/žingsniai?

 • Patalpų pasirinkimas;
 • Pavadinimo pasirinkimas ir registravimas;
 • Steigimo dokumento surašymas: steigimo aktas – kai steigėjas vienas, steigimo sutartis – kai steigėjų daugiau nei vienas;
 • Kaupiamosios sąskaitos atidarymas;
 • Įstatų/nuostatų parengimas. Tai yra dokumentas, kuriuo įmonė vadovausis savo veikloje.

Kokios gali būti kuriamo verslo formos?

 • Individuali įmonė;
 • Akcinė bendrovė;
 • Žemės ūkio bendrovė;
 • Kitos.

Kas yra verslo planas?

Verslo planas – dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko įmonė siekia ir kaip ketina savo tikslus įgyvendinti.

Pagrindinės verslo plano dalys:

 • Santrauka;
 • Įmonės pristatymas;
 • Tikslų apibrėžimas;
 • Rinkodaros planas;
 • Gamybos/paslaugų teikimo aprašymas;
 • Vietos analizė;
 • Patalpos;
 • Įrengimai;
 • Logistika;
 • Žaliavos;
 • Tiekėjai;
 • Pardavimų prognozė;
 • Valdymas ir personalas;
 • Finansinis planas;
 • Prognozuojamo pelno (nuostolio) ataskaita;
 • Pinigų srautų prognozė;
 • Prognozuojamas įmonės buhalterinis balansas.

Kodėl reikia verslo plano?

Tinkamai parengtas verslo planas parodys, ar jūs žinote, ko norite, kaip tą padaryti, ar jūsų idėja ir planai realūs, ar jų įgyvendinimas duos pelno.

Kokią finansinę paramą galiu gauti verslui kurti?

Dažniausiai pinigų verslo pradžiai gauname iš savo santaupų ar šeimos narių paskolų. Jei Jums trūksta lėšų verslo pradžiai ar verslo plėtrai, galite pasinaudoti viena iš finansavimo galimybių.

12

Užduotis

Išsiaiškinus naują temą, mokiniams pateikiama užduotis: sudaryti maitinimo įmonės verslo planą (šią užduotį mokiniai gali atlikti poromis). Verslo plano dalis galima koreguoti.

Verslo planas

Idėja. Įmonės pristatymas

Šioje dalyje pateikite bendrą informaciją apie įmonę (kontaktai, steigimo tikslai, aplinkybės, kokia veikla, kiek produkcijos bus gaminama/paslaugų teikiama).

Vietos analizė

Apibūdinkite, kaip vieta daro įtaką produkto gamybos ar paslaugos teikimo procesui, t. y. privažiavimo galimybės, darbo jėgos regione tinkamumas, kuo vieta patraukli vartotojams.

Patalpos

Nurodykite, ar turimi patalpų plotai yra pakankami ir pritaikyti numatytai veiklai, jos plėtrai. Gal bus statomos naujos patalpos?

Personalas

Numatykite reikalingų darbuotojų skaičių. Aprašykite, kokia turėtų būti darbuotojų patirtis ir kvalifikacija, koks numatomas vidutinis darbo užmokestis.

Gaminamos produkcijos/patiekalų sąrašas

Pateikite gaminių/paslaugų sąrašą (4–6 vnt.).

Atlikus verslo planą, mokiniai atrenka patiekalų receptus, kuriuos vėliau išbandys, apskaičiuos išlaidas, savikainą.

Gaminių/patiekalų technologinė lentelė (šioje lentelėje mokiniai pateikia maisto gaminių/patiekalų receptūras):

Gaminio/patiekalo pavadinimas

Ingredientai

…………………………..

Atlikimo eiga

…………………………..

Energetinė vertė

…………………………..

Savikaina

…………………………..

Remdamiesi šiais receptais, išbandys ir patiekalus. Patiekalų išbandymui skiriama nuo 10 iki 12 pamokų (galima ir daugiau).

13

Vertinimas

Baigus temą, rekomenduojama mokinių žinias, gebėjimus įvertinti pasitikrinimo užduotimi „Mitybos paveldas ir verslai“. Taikomas diagnostinis vertinimas.