Pamokos informacija

Mitybos paveldas ir verslai

Temos apibendrinimas

Pamokose mokiniai aptars tradicinius lietuviškus patiekalus, išsiaiškins, kurie patiekalai yra seniausi ir yra mitybos paveldo dalis, susipažins su Lietuvos etnografiniais regionais ir jų kulinarinėmis tradicijomis, atliks praktines užduotis – sukurs kulinarinių leidinių maketus, rinks patiekalų receptus, gamins ir vertins patiekalus.

Diskutuodami apie mitybos paveldą, mokysis sudaryti maitinimo įmonės verslo planą, susipažins su verslo plano sudarymo principais, atrinks gaminių/patiekalų receptus, pagal sudarytas technologines lenteles gamins ir vertins gaminius/patiekalus.

Priemonės

 • Kompiuteris ir projektorius (reikalingi naujos medžiagos perteikimui, vaizdinės medžiagos demonstravimui).
 • Kompiuterinė įranga su internetine prieiga (užduotims atlikti).
 • Alvyda Pacevičiūtė, Roma Drakšienė, Birutė Mielkuvienė, Mityba 7-10 klasei, Technologijų vadovėlis, Kaunas: Šviesa, 2011
 • Živilė Sederavičiūtė, Stalo serviravimas, Kronta, 2003

Motyvacijos įrankiai

 • Google – informacijos paieškai (informacija apie Lietuvos regionus, patiekalų receptų atranka).
 • Teksto redagavimo programa – atrinktos informacijos kaupimui ir išsaugojimui (laboratoriniai darbai klasėje ir namuose).
 • Dropbox programa bei mokyklos serveris naudojami užduočių pateikimui ir vertinimui.
 • YouTube – vaizdo medžiagos demonstravimui.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Reikšminių žodžių paieška, informacijos atranka, grupavimas, kaupimas.

Dorinis ugdymas
Elgesio kultūra ir tradicijos.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

1

Vertinamos individualios užduotys.

2

Praktiniai (laboratoriniai) darbai.

 • Lietuviškų patiekalų receptų knygelė.
 • Receptų knygelė vaikams.
 • Lietuviškų patiekalų valgiaraštis.
3

Darbas grupėse.

 • Vertinamas verslo planas ir pagal jį pagaminti 4–6 maisto gaminiai/patiekalai.
 • Technologiniai procesai. Vertinami pagaminti 4–6 patiekalai.

Ugdomos kompetencijos

Komunikavimo

Per aptarimus, diskusiją.

Pažinimo

Nagrinėjant vaizdinę medžiagą, paveikslėlius.

Asmeninė

Per aptarimus, diskusijas.

Iniciatyvumo ir kūrybingumo

Sudarant maitinimo įmonės verslo planą.

 • Naudosis įvairiais informaciniais šaltiniais.
 • Sudarys organizacinį verslo planą.
 • Kūrybingai taikys žinias praktiškai.
 • Gamins patiekalus.
 • Pristatys ir vertins sukurtą gaminį/paslaugą.