Mažos ir didelės modernios virtuvės

Mažos ir didelės virtuvės
1

Pamokos pradžia

Pamokos pradžioje siūloma mokiniams apibūdinti virtuvę, užduodami kausimai:

 • Kokia virtuvės paskirtis?
 • Kaip apibūdintumėte šiuolaikinę virtuvę?

Mokytojas paaiškina, kokia yra šiuolaikinė virtuvė, kuo ji išsiskiria.

Virtuvė – tai ne tik maisto gaminimas ir darbas, bet viena puikiausių šiuolaikinio modernaus interjero detalių, suteikiančių namams savitą stilių ir jaukumą. Virtuvė turi būti funkcionali, racionali, ergonomiška.

2

Virtuvės įrengimas

Toliau kalbama apie virtuvės planavimą, t.y., kas svarbu planuojant ir įrengiant virtuves, mokytojas gali pademonstruoti vaizdo medžiagą.

Aptariama vaizdo medžiaga, išsiaiškinama, kas svarbiausia planuojant virtuves.

Įsirengiant virtuvę, pirmiausia reikia gerai apgalvoti ir atsižvelgti į tokius bruožus:

 • Gyvenimo būdą. Kiek virtuvėje praleidžiame laiko?
 • Šeimos sudėtį. Kiek šeimos narių, kas dažniausiai daugiausiai laiko praleidžia virtuvėje?
 • Kitas erdves. Ar yra kur atskirai sandėliuoti maisto produktus? Ar virtuvė ne tik gaminimo, bet ir valgymo, bendravimo vieta?

Virtuvės erdvė priklauso nuo patalpos dydžio, apšvietimo, baldų, įrangos, spalvų.

3

Patalpos dydis

Virtuvės baldų ir technikos išdėstymas priklauso nuo virtuvės ploto. Jos gali būti labai mažos ir didelės.

Plotas vienam asmeniui ar šeimai 4–12 m2. Įrengiant virtuvę, išnaudojamas kiekvienas centimetras. Plotas suskirstomas į zonas pagal paskirtį (valgio gaminimo ir valgymo).

Didelės virtuvės dažniausia įrengiamos VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOSE: valgyklose, kavinėse, restoranuose ir kt. Plotas apskaičiuojamas pagal numatomą lankytojų skaičių. Vienam lankytojui aptarnauti skiriama ne mažiau nei 1 m2.

Kalbant apie virtuvių dydį ir išdėstymą, demonstruojama vaizdinė medžiaga Virtuvės išdėstymo tipai.

Nagrinėjami ir aptariami virtuvės išdėstymo tipai: linijinis, dviejų linijų, virtuvė su sala, „U“ formos virtuvė, „G“ formos virtuvė.

4

Užduotis

Toliau mokiniams pateikiama užduotis. Šį darbą galima atlikti poromis arba grupėse (po 3–4 mokinius). Užduotis skirta formuojamam vertinimui.

Atrinkti informaciją apie virtuves.

Alternatyva

Jei klasėje nėra kompiuterinės įrangos, užduotį galima atlikti remiantis technologijų vadovėliu („Mityba“ 7-10 klasei).

Aukštesnysis lygis

MAŽA VIRTUVĖ DIDELĖ VIRTUVĖ
Dydis
Apšvietimas
Baldai
Įranga
Spalvos
Privalumai
Trūkumai

Pagrindinis lygis

DIDELĖ VIRTUVĖ
Dydis
Apšvietimas
Baldai
Įranga
Spalvos
Privalumai
Trūkumai

Patenkinamas lygis

MAŽA VIRTUVĖ
Dydis
Baldai
Įranga

Grupės pristato atliktą darbą, likusi klasės dalis stebi. Išsamiau su mokytoju tikslinama informacija. Įvertinama mokinių veikla.

5

Refleksija

Pamokos refleksijai skiriamos kelios minutės. Mokiniai įsivertina.

Sužinojau
Išmokau
Kilo klausimų
Pritaikysiu

6

Papildoma užduotis

Mokiniai, kurie atliko užduotį greičiau, gali atlikti papildomą užduotį ir gauti vertinimą.

Individuali virtuvė
7

Pamokos pradžia

Pamoką galima pradėti nuo individualios užduoties – kryžiažodžio sprendimo. Užduotis skirta diagnostiniam vertinamui (formalus vertinimas).

Užduoties reikalavimai pagal pasiekimų lygius

Aukštesnysis lygis
Klausimo nr.
Horizontaliai 1, 2, 3, 4, 5, 6
Vertikaliai 7, 8, 9, 10, 11, 12

Pagrindinis lygis
Klausimo nr.
Horizontaliai 1, 3, 4, 6
Vertikaliai 7, 8, 9, 12

Patenkinamas lygis
Klausimo nr.
Horizontaliai 1, 3, 4
Vertikaliai 7, 8, 9

Vertinimo lentelė

Pažymys Taškai
10 12–11
9 10–9
8 8
7 7
6 6
5 5
4 4
3 < 3

8

Nauja medžiaga

Toliau aptariama mažos ir didelės virtuvių skirtumai, užduodami mokiniams klausimai diskusijai:

 • Kokie skirtumai tarp mažos ir didelės virtuvės?
 • Kuo skiriasi individuali ir viešojo maitinimo įmonės virtuvės?

Apibendrinami mokinių pasisakymai.

Svarbiausia, į ką reikia atkreipti dėmesį planuojant individualią virtuvę: dydis, šeimos sudėtis, šeimos narių poreikiai. Virtuvėje ruošiamas ir gaminamas maistas. Nuo jos priklauso šeimos sveikata ir nuotaika. Ši patalpa turi būti erdvi, dažnai valoma, vėdinama, patogi, saugi. Kad virtuvėje būtų saugu ir patogu gaminti maistą, pasistenkite sukurti tinkamą jos planą. Tai padės sutaupyti ir geriau apmąstyti virtuvės įrengimus.

9

Užduotis

Išsiaiškinus individualios ir maitinimo įmonės virtuvių planavimo skirtumus, siūloma atlikti užduotį. Vertinimas: formalus. Šiai užduočiai rekomenduojama skirti 4–6 pamokas.

Suprojektuoti virtuvę.

Aukštesnysis lygis

Siūloma pasinaudoti SketchUp arba internete nemokamai platinamomis programomis (pvz., Virtuvės projektavimo programa).

1 variantas

Plotas: 6 m2.

Asmenys: jų gyvenimo būdas aktyvus, todėl maisto gaminimui skiriama nedaug laiko, svarbu baldų praktiškumas, ergonomiškas išdėstymas.

2 variantas

Plotas: 9 m2.

Asmenys: maisto gaminimas jiems yra labai svarbus ir mėgstamas užsiėmimas, todėl svarbu baldų patogumas, praktiškumas, ergonomiškas išdėstymas.

3 variantas

Plotas: 12 m2.

Asmenys: vienas žmogus, jam virtuvė yra vieta, kurioje gaminama retai, todėl svarbiausia estetinis vaizdas.

Kokiu būdu projektuos virtuvę, sprendžia patys mokiniai, gali atlikti, kaip nurodyta užduotyje arba renkasi kitą atlikimo būdą – pasirinkę variantą (pvz., 2 variantą), apskaičiuoja mastelį (pvz., 1:10), pagal pateiktas sąlygas pagamina virtuvės maketą, rašytine forma pateikia išvadas.

Pagrindinis lygis

Atlikimo sąlygos

Virtuvės planui nubraižyti naudokite mastelį 1:10, t.y., jei virtuvė realioje aplinkoje būtų 6 m2, tai 1 m2 pavaizduoti nubraižykite 10×10 cm kvadratą, vadinasi, 6 m2 virtuvei pavaizduoti reikia nubraižyti 20×30 cm stačiakampį.

Baldų matmenys
 • Viryklė: įmontuojama – 60×60 cm, stacionari – 50×50 cm.
 • Garintuvas – 60×60 cm arba 50×50 cm.
 • Plautuvė (kriauklė) – įmontuojama 60×60 cm.
 • Šaldytuvas – 60×60 cm.

Atlikimas
 • Ant lapo pagal nurodytą mastelį nubraižykite virtuvės baldus ir įrangą. Iškirpkite.
 • Pamąstykite, kokių jums reikia papildomų baldų, įrangos. Nubraižykite juos ir iškirpkite.
 • Dėliokite iš popieriaus iškirptus baldus ir įrangą ant virtuvės plano, kol rasite tinkamiausią variantą. Tada baldus ir įrangą priklijuokite.

Patenkinamas lygis

Mokiniai turimomis priemonėmis atlieka virtuvės maketą arba popieriaus lape piešia norimą virtuvę.

Priemonės

Batų dėžutė, kartonas, baltas popierius, spalvotas popierius, klijai, žirklės, spalvinimo priemonės ir kt.

10

Namų darbai

Aukštesnysis lygis

Projektavimo programa suprojektuoti virtuvės baldą ar įrengimą.

Pagrindinis lygis

Pasitikrinimo užduotys „Mažos ir didelės virtuvės“.

Patenkinamas lygis

Sudaryti virtuvės projektų katalogą. Atrinkti po penkis mažos ir didelės virtuvių projektus. Atrinktą informaciją sugrupuoti, išsaugoti pasirinktoje laikmenoje ir pristatyti.

11

Temos pabaiga

Baigiant temą, mokiniai atlieka užduotį „Mažos ir didelės virtuvės“.