Pamokos informacija

Mažos ir didelės modernios virtuvės

Temos apibendrinimas

Pamokose mokiniai aptars virtuvės paskirtį, išsiaiškins mažos ir didelės (individualios, maitinimo įmonių) virtuvių skirtumus, naudosis įvairiais informaciniais šaltiniais, stebės vaizdinę medžiagą, aiškinsis, kaip tinkamai įrengti individualią virtuvę, funkcines zonas, atliks virtuvės projektą.

Priemonės

 • Kompiuteris ir projektorius (reikalingi naujos medžiagos perteikimui, vaizdinės medžiagos demonstravimui).
 • Kompiuterinė įranga su internetine prieiga (užduotims atlikti).
 • Alvyda Pacevičiūtė, Roma Drakšienė, Birutė Mielkuvienė, Mityba 7-10 klasei, Technologijų vadovėlis, Kaunas: Šviesa, 2011
 • Emma Clegg, Interjero spalvos, Mūsų knyga, 2004

Motyvacijos įrankiai

 • Teksto redagavimo programa – atrinktos informacijos kaupimui ir išaugojimui (namų užduotys).
 • Dropbox programa bei mokyklos serveris naudojami užduočių pateikimui ir vertinimui.
 • SketchUp – individualiai (praktinei) užduočiai namuose atlikti.
 • YouTube – vaizdo medžiagos demonstravimui.
 • Google – informacijos apie virtuvės projektavimą, planavimą paieškai ir kaupimui.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Informacijos atranka, grupavimas, kaupimas.

Dailė
Piešiant virtuvės išplanavimą, gaminant virtuvės maketą.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Pamokose taikomi formuojamasis, diagnostinis (formalus) ir kaupiamasis (už papildomai atliktas užduotis) vertinimai.

1

Vertinamas grupių darbas: atlikta užduotis naujai medžiagai įtvirtinti; praktinė užduotis (virtuvės projektai – maketai).

2

Vertinamas individualus darbas: išspręstas kryžiažodis (klasėje); atliktos užduotys (namuose); papildomai atliktos užduotys (namuose).

Ugdomos kompetencijos

Komunikavimo

Per aptarimus, diskusiją.

Pažinimo

Nagrinėjant vaizdinę medžiagą, paveikslėlius.

Asmeninė

Per aptarimus, diskusijas.

 • Kūrybiškai, estetiškai projektuos virtuvę.
 • Naudosis įvairiais informaciniais šaltiniais.
 • Ras informaciją apie virtuvės planavimą.
 • Įvertins rezultatus.