Pamokos informacija

Sveika mityba

Temos apibendrinimas

Pamokose mokiniai supažindinami su maisto medžiagomis, maisto produktų grupėmis, sveikos mitybos taisyklėmis, principais. Mokiniai naudojasi įvairiais informaciniais šaltiniais, renka informaciją apie maisto produktus, atrenka patiekalų receptus, sudaro technologines patiekalų gaminimo lenteles, atlieka praktines užduotis – gamina patiekalus ir juos įvertina.

Priemonės

  • Kompiuteris ir projektorius – naujai medžiagai pateikti, vaizdinei medžiagai demonstruoti.
  • Kompiuterinė įranga su interneto prieiga – užduotims atlikti.

Motyvacijos įrankiai

  • Interneto paieškos sistema Google – naujų žodžių, sąvokų bei terminų paieškai; vaizdinei medžiagai demonstruoti; patiekalų receptams parinkti.
  • Teksto redagavimo programa – atrinktai informacijai kaupti.
  • Dropbox programa bei mokyklos serveris – užduotims pateikti ir vertinti.

Integracinės galimybės

Gamtos mokslai
Maisto medžiagos, jų svarba žmogaus organizmui: angliavandeniai – pagrindinis energijos šaltinis; baltymai – pagrindinė organizmo naujų ląstelių ir audinių statybinė medžiaga, riebalai – koncentruota energija, kad organizmas galėtų normaliai funkcionuoti.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas

Pamokose taikomi formuojamasis, diagnostinis ir kaupiamasis vertinimai.

1

Vertinamas grupių darbas: tikslingai atrinkta informacija, pristatymai, praktinės užduotys (laboratoriniai darbai, patiekalų gaminimas).

2

Vertinamas individualus darbas: savarankiškai atliekamos užduotys klasėje ir namuose (laboratorinis darbas, kryžiažodis, dėlionė, savarankiškai pagamintas patiekalas, kurio gaminimo eiga fiksuojama, pvz., mobiliuoju telefonu ar fotoaparatu).

3

Skatinant mokinių motyvaciją, skiriamos papildomos užduotys mokiniams. Užduotys vertinamos kaupiamuoju vertinimo būdu: renkami taškai, kurie vėliau sumuojami į balus. Mokinys gali būti įvertintas kaupiamojo vertinimo pažymiais temos ar semestro pabaigoje. Mokytojas su mokiniais iš anksto aptaria, kokiais būdais kaups taškus (už atliktas savarankiškas užduotis pamokoje, namuose).

Ugdomos kompetencijos

Komunikavimo

Per aptarimus, diskusijas.

Pažinimo

Nagrinėjant vaizdinę medžiagą, paveikslėlius.

Asmeninė

Per aptarimus, diskusijas.

  • Naudojasi įvairiais informaciniais šaltiniais.
  • Randa informaciją apie maisto medžiagas, maisto produktus, sveiką mitybą.
  • Atlieka produktų pirminį paruošimą.
  • Gamina patiekalus šiluminio apdorojimo būdais.