Pamokos informacija

Kasdienė patirtis ir dailės sumanymai

Priemonės

Ne skaitmeninės
 • Dempsey, Amy. Stiliai, judėjimai ir kryptys. Enciklopedinis moderniojo meno vadovas. Vilnius: Presvika, 2004 – žr. „Konceptualusis menas“, p. 240–243; „Instaliacija“, p. 247–250; „Postmodernizmas“, p. 269–273;
 • Frontisi, Claude. Vizualioji meno istorija. Kaunas: Šviesa, 2007 – žr. „Paprastos priemonės“, p. 494–495;
 • Lietuvos dailės istorija. XX a. antrosios pusės dailė ir architektūra. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002 – žr. „Netradicinė meno kalba“, p. 372–373;
 • Narušytė, Agnė. Nuobodulio estetika Lietuvos fotografijoje. Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008 – žr. „Nuobodulio estetikos strategijos“, p. 85–108;
 • Staknienė, Irena; Zareckienė, Romualda. Dailė. Kūrybinės užduotys XI–XII klasei. Kaunas: Šviesa, 2014 – žr. „Konceptualusis menas“, p. 71–73;

Ir rekomenduojamos meno istorijos knygos bei monografijos, ir kūrybinių užduočių sąsiuvinis gali būti naudojami kartu su SMP atskleidžiant šiuolaikinio meno ypatumus, keliant probleminius klausimus klasės diskusijoms, ieškant kūrybinių užduočių alternatyvos ir siekiant:

 • pateikti koncentruotą informaciją ir svarbiausią iliustracinę medžiagą;
 • trumpai pristatyti istorinį konceptualiojo meno kontekstą;
 • ugdyti kūrybinį mąstymą;
 • išmėginti įvairius tos pačios temos atskleidimo būdus.

Atsižvelgdamas į mokinių poreikius ir mokymosi praktiką, mokytojas šias knygas ir kūrybinių užduočių sąsiuvinį gali lanksčiai naudoti ir kaip temos įvadą, ir kaip SMP papildančią medžiagą, ir kaip galimybę pasiūlyti alternatyvią kūrybinę užduotį.

Skaitmeninės

Trys Menų SMP dailės (aut. R. Mikučionytė, I. Staknienė, 2013) mokomieji objektai iš rinkinio „Kūrybos laukas – socialiniai–ekonominiai veiksniai“:

Papildomos priemonės:

Ir pagrindinės, ir papildomos SMP plėtoja aktyvaus mokymosi formas, ugdo mokinių savarankiškumą ir skatina:

 • bendrauti, įtvirtinti profesinius ryšius ir mokytis bendradarbiaujant;
 • ieškoti informacijos internete, rinkti bei sisteminti šaltinių duomenis ir analizuoti naršymo rezultatus;
 • įtaigiau, operatyviau, kūrybiškiau pateikti savo sukurtą vaizdinę ir tekstinę medžiagą, taip pat dalintis šia patirtimi su bendraamžiais ir visais, besidominčiais daile;
 • išbandyti nuotolinio mokymosi formas, pasitelkiant kelias skirtingas SMP.
Interneto medžiaga

Šie pagrindinės demonstracijų MO „Kasdienė patirtis ir dailės sumanymai“ internetiniai informacijos šaltiniai yra naudojami kaip mokymo(si) priemonės, siekiant:

 • papildyti pagrindinę demonstracinę medžiagą;
 • atrasti, sisteminti ir kritiškai vertinti naują informaciją;
 • kūrybiškai mokytis individualiai ir nuotoliniu būdu.

Laboratorijų MO „Kasdienė patirtis ir dailės sumanymai“ nuotraukų redagavimo programos yra naudojamos kaip priemonės savarankiškai užduočiai – vizualinių idėjų albumui – sukurti:

Socialinių tinklų ir „crowdsourcing“ interneto įrankiai

Atskleidžiant temą gali būti pasitelkiami socialinių tinklų Pinterest, WordPress, Tumblr ir Facebook įrankiai: kuriami asmeniniai tinklaraščiai, dalijamasi nuomonėmis, semiamasi naujų kūrybinių idėjų, bendraujama „online“.

 • Pinterest – stebimas patraukliausių dizaino idėjų forumas, yra galimybė įkelti savo pristatymo apie Lietuvos dizainerį vaizdinę medžiagą.
 • WordPress, Tumblr – kuriamas asmeninis tinklaraštis apie šiuolaikinį Lietuvos dizainą, siekiant sulaukti įvairių komentarų.
 • Facebook – ieškoma naujų kontaktų, dalijamasi informacija apie Lietuvos dizaino naujienas.
Mobiliosios aplikacijos

Atskleidžiant temą gali būti naudojamos Instagram ir PicCollage, PicsArt ar pan. mobiliosios aplikacijos.

 • Instagram – programėlė, leidžianti registruotų vartotojų ratui keistis nuotraukomis ir vaizdine medžiaga apie kasdienybės įkvėptus meninius sumanymus.
 • PicCollage, PicsArt ar pan. mobiliosios aplikacijos – programėlės, skatinančios kūrybiškai pertvarkyti, grupuoti, redaguoti pasirinktas nuotraukas ir šiomis idėjomis pasidalinti su kitais.

MOTYVACIJOS ĮRANKIAI

Tiesioginė prieiga prie pateiktų informacinių šaltinių, skirtų Dainiaus Liškevičiaus kūrybai. Papildomai rekomenduojama panaršyti po Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos (LTMKS) svetainę, taip pat pažiūrėti lietuvių menininkų – Arno Anskaičio, Kristinos Inčiūraitės, Lauros Stasiulytės, Dariaus Žiūros ir kt. – vaizdo filmus, kuriuose dominuoja kasdienės aplinkos meniniai tyrimai, iš viešai prieinamos Lietuvos videokūrinių, performansų ir garso meno internetinės bibliotekos.

Komentarų „online“ rašymas ir dalijimasis nuomonėmis.

Konceptualių fotografijos ciklų paieška ir asmeninio analogų TOP5 sudarymas, susipažinus su:

 • „nuobodulio estetikos“ atstovų – Vytauto Balčyčio, Alfonso Budvyčio, Vidmanto Ilčiuko, Algimanto Kunčiaus, Remigijaus Pačėsos, Antano Sutkaus, Algirdo Šeškaus, Remigijaus Treigio, Gintauto Trimako, Raimundo Urbono, Gintaro Zinkevičiaus ir kt. – darbais, Modernaus meno centro svetainėje;
 • jaunųjų fotografų kūryba Lietuvos fotomenininkų sąjungos svetainėje.

Dialogiškas bendravimas socialiniuose tinkluose.

Galimybė rasti įkvepiančių dailės kūrinių, tinkamų pavyzdžių namų darbų užduotims, sužinoti paskutines dailės naujienas, užsirašyti į renginius, išreikšti pritarimą, susižavėjimą, palikti komentarą, dalintis informacinėmis nuorodomis: Modernaus meno centras ir Nacionalinė dailės galerija.

Galimybė paviešinti savo pristatymą apie sudominusio dizainerio kūrybą ir, įvertinus komentarus, apsispręsti, ką patobulinti.

SMP panaudojimas mišriajam mokymuisi

„Mišriajame mokyme“ pagrindinės SMP demonstraciniai MO naudojami taikant indėlio metodus naujai medžiagai apie konceptualųjį meną pateikti. Mokiniai tiek spausdintuose leidiniuose, tiek skaitmeninėje erdvėje peržiūri konceptualių kūrinių reprodukcijas, perskaito tekstus, ieško informacijos mokytojo pasiūlytuose šaltiniuose. Pagrindinė SMP įgalina išklausyti tekstą apie Dainiaus Liškevičiaus kūrybą klasėje net individualiai (niekam netrukdant per ausines), skirtingai nuo įprasto klasės darbo poromis ar grupėmis, kuriose vienas skaito, o kitas/kiti klauso. Be to, naudojant tokią SMP, galima greičiau fiksuoti visų mokinių (net ir linkusių patylėti, garsiai nereikšti savo nuomonės) komentarus, atsiųstus el. paštu, ir juos apibendrinti, reaguoti individualiai, raštu, taip plečiant ir gilinant nusistovėjusias žodinių klasės diskusijų tradicijas. Kita vertus, papildomos SPM ir nuolat atsinaujinantys interneto šaltiniai teikia galimybę kaskart kritiškai peržiūrėti mokytojo ir mokinio sukauptą archyvą apie konceptualiojo meno pavyzdžius, gilinant ir papildant jį nauja vaizdine medžiaga ir teorinėmis įžvalgomis.

Taikant rezultatų metodus „mišriajame mokyme“, pagrindinės SMP laboratorijų bei testų dėka greičiau ir lanksčiau įtvirtinama nauja mokymosi medžiaga, praplečiama kūrybinių užduočių skalė. Asmeninio vizualaus idėjų albumo kūryba skaitmeninėje erdvėje pasižymi ne tik išradingumu bei dinamika programinio pateikimo požiūriu, bet ir įgalina kurti kitas bendradarbiavimo strategijas, ieškant bendraminčių įvairiose virtualiose socialinėse terpėse. Todėl mokiniai gali drąsiau atskleisti individualius meninius interesus ir laisviau rinktis jiems priimtiną mokymosi tempą.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Kurdami asmeninį vizualinių idėjų albumą, mokiniai naudojasi skirtingomis techninėmis priemonėmis (fotografuoja skaitmeniniais fotoaparatais, taiko įvairias kompiuterines programas ir pan.), nuolat ieško papildomos informacijos apie šiuolaikinį meną internete.

Socialiniai mokslai
Nagrinėdami įvairias tikrovės ir meno sąsajas, domėdamiesi savo aplinkos kultūriniu ir socialiniu kontekstu, mokiniai aptaria skirtingų žmonių gyvenimo būdo ypatumus, papročius ir etnokultūrines tradicijas.

Kalbos
Apibūdindami savo, draugų ir konceptualiojo meno atstovų kūrinius, mokiniai mokosi aiškiai reikšti savo mintis ir vartoti tinkamas dailės sąvokas bei ieškoti jų atitikmenų užsienio kalbomis.

Dorinis ugdymas
Aptardami konceptualiojo meno ypatumus ir kurdami vizualinių idėjų albumą, mokiniai išreiškia savo jausmus, lūkesčius, išgyvenimus, atskleidžia asmeninį santykį su artimiausia aplinka ir aplinkiniais žmonėmis. Jie bendradarbiauja, padeda vieni kitiems, tolerantiškai vertina menininkų, savo ir draugų kūrybą.

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis
 • Ieško kūrybinių idėjų savo aplinkoje ir konceptualiuose šiuolaikinių menininkų kūriniuose.
 • Randa įvairios informacijos apie konceptualiojo meno atstovų kūrybą.
 • Planuoja savo kūrybinę veiklą: fotografuoja aplinkos situacijas ir individualius įspūdžius, savarankiškai išsirenka geriausias nuotraukas, laikosi numatyto darbo plano ir prireikus jį tikslina.
 • Aptaria kitiems rodomą asmeninį vizualinių idėjų albumą, apmąsto ir įsivertina savo pasiekimus, numato, ko ir kaip norėtų mokytis ateityje.

Socialinė
 • Konstruktyviai bendradarbiauja, atlikdami tikrovės meninį tyrimą.
 • Kurdami ir vertindami konceptualiojo meno kūrinius, gerbia ir toleruoja kitokią kultūrą ar nuomonę.
 • Ieškodami kūrybinių sumanymų savo aplinkoje, domisi bendruomenės gyvenimu.
 • Dalindamiesi asmeniniais išgyvenimais, užjaučia vieni kitus ir stengiasi padėti.

Pažinimo
 • Domisi savo aplinka, kritiškai vertina jos socialinį ir kultūrinį kontekstą.
 • Siekia pažinti tikrovės ir meno sąsajų įvairovę.
 • Įvairiuose šaltiniuose ieško reikiamos informacijos apie konceptualųjį meną.
 • Kryptingai pasirenka ir taiko tikrovės meninio tyrimo metodą.

Kūrybingumo
 • Atranda įvairių kūrybinių idėjų tikrovėje ir mene, mato jų sąsajas ir kuria naujus sumanymus.
 • Kritiškai priima konceptualiojo meno keliamas idėjas ir geba jomis pasinaudoti.
 • Yra atviri pokyčiams nusiteikdami ir susitelkdami savitiems kūrybiniams ieškojimams.
 • Gerbia autorių teises, atsakingai naudojasi kitų menininkų darbais.