Pamokos informacija

Azijos kvapai ir spalvos

Mokinių motyvacijos skatinimas

Jaunuolių (didžioji dalis 11 klasės mokinių yra 17 metų amžiaus, kuris psichologijoje vadinamas vyresniąją paauglyste, ankstyvąja jaunyste ar jauno suaugusiojo stadija) mokymosi motyvacijos skatinimo būdus derėtų sieti su jų amžiaus tarpsnio psichologinėmis ypatybėmis. Pagal J. Piaget, 17 metų mokiniai yra pasiekę formaliųjų operacijų kognityvinės raidos stadiją, todėl išryškėja jų mąstymo savarankiškumas, intelektiniai gebėjimai tampa kompleksiški, stiprėja teorinė mintis. Šiuo metu aktyviai vystosi emocijos, vaizduotė ir kūrybiniai gebėjimai. Būdingas gebėjimas pripažinti vertybes ir ideologijas, poreikis išreikšti jausmus, jausti rezultatą veikloje ir siekti pripažinimo, sėkmės. Jaunuoliai yra sensityvūs meno kūrinių suvokimui, vertina psichologinio turinio meno kūrinius, nes tai padeda individualios tapatybės, gyvenimo prasmės paieškose, pasaulėžiūros formavimuisi, vertybių interiorizavimui.

Taigi viena iš svarbiausių motyvavimo priemonių tampa jautriai ir tinkamai parinkta mokomoji medžiaga, mokymo ir mokymosi metodai.

Šioje pamokoje mokymosi motyvacija bus palaikoma:

  • savarankiškomis informacijos paieškos internete užduotimis;
  • užduotimis panaudojant IKT priemones;
  • kūrybine užduotimi.

Integracinės galimybės

Geografija
Pamokos tema siejasi su regioninės geografijos turinio sritimi.

Ugdomos kompetencijos

Komunikavimo

Siekiama, kad mokiniai aiškintųsi prasmes ir jas kurtų, tikslingai naudodamiesi komunikavimo priemonėmis, naudotųsi informacinėmis komunikacinėmis technologijomis.

Pažinimo

Siekiama, kad mokiniai ieškotų informacijos ir ją nagrinėtų.

Kultūrinė

Siekiama, kad mokinys būtų sąmoningas, atsakingas ir kūrybingas kultūros procesų dalyvis, puoselėjantis artimiausios aplinkos, šalies tautinę ir demokratinę kultūrą, pasaulio paveldą; suprastų tautos, šalies, Europos ir pasaulio kultūros prasmę, vertę ir tarpusavio ryšius.

Improvizavimo ir kūrybos subkompetencija

Muzikos kalbos supratimas ir gebėjimas ja naudotis kuriant naujas muzikines struktūras.

Muzikos klausymosi ir vertinimo subkompetencija
  • Gebėjimas išgirsti, įvardinti ir apibūdinti klausomame kūrinyje naudojamas muzikos išraiškos priemones.
  • Gebėjimas išsakyti argumentuotą nuomonę apie girdėtą kūrinį.