Pamokos informacija

Aplinka

Pamoka gali vykti:

  • kompiuterių klasėje (apie 15 kompiuterių), mokiniams sėdant grupėmis po 2 asmenis;
  • kompiuterių klasėje, naudojant ir mokinių asmeninius mobiliuosius įrenginius;
  • kabinete, naudojant planšetinius kompiuterius kiekvienam mokiniui ar mokinių porai;
  • kabinete, turint bent vieną (mokytojo) kompiuterį su projektoriumi ar televizoriumi.

Reikalingas greitas interneto ryšys.

Dirbant kompiuterių klasėje, su planšetiniais kompiuteriais ir mobiliais įrenginiais labai patogu naudotis klasės valdymo programine įranga (pvz., LanSchool, NetSupport School).

Motyvacijos įrankiai

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Mokoma naudotis informacinių komunikacinių technologijų teikiamomis galimybėmis atliekant sudėtingus ir rutininius skaičiavimus, braižant grafikų eskizus, mokantis matematikos mokomųjų kompiuterinių programų pagalba, ieškant, apibendrinant ir pateikiant informaciją.

Fizika
Optika, veidrodžiai, saulės kolektorius.

Informacinės technologijos
SMP naudojimas pamokoje ir namuose, naudingos informacijos paieška kompiuteryje.

Technologijos
Saulės kolektoriaus gamyba, saulės energiją naudojantis žibtuvėlis.

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis

Mokiniai turės galimybę kalbėti su mokytoju ir draugais apie mokymosi uždavinių aktualumą, prasmingumą, galimybę įgytą patirtį pritaikyti kituose kontekstuose. Mokysis planuoti laiką. Patirs sėkmę.

Socialinė

Mokiniai turės galimybę dalintis patirtimi, mintimis, kartu spręsdami problemas. Mokysis išklausyti ir gerbti kito žmogaus išsakytą nuomonę ir/ar požiūrį.

Komunikavimo

Mokiniai komunikuos gimtąja ir anglų kalbomis, mokysis konstruktyvios diskusijos, gerins skaitymo gebėjimus. Mokysis suprasti ir veiksmingai perteikti kitiems kalba reiškiamą mokymosi turinį.

Pažintinė

Motyvaciniais intarpais skatinamas mokinių smalsumas, akcentuojamas pažinimo džiaugsmas suprantant naujus dalykus ar įgyjant naujos patirties.

Asmeninė

Skatinamas mokinių pasitikėjimas savo jėgomis susidūrus su sunkumais, atliekant darbą akcentuojamas sąžiningumas ir atsakingumas. Mokysis įvertinti savo mokymosi veiklą ir rezultatus, nustatyti sėkmės ir nesėkmės priežastis.

Žinios ir supratimas

Atpažins sąvokas, terminus, sąryšius, simbolius, santrumpas; gebės savais žodžiais paaiškinti ir tinkamai vartoti pagrindines sąvokas; mokės atlikti paprasčiausius standartinius skaičiavimus; gebės naudotis formulių rinkiniais ir IKT priemonėmis, reikalingomis mokytis matematiką.

Matematinis mąstymas

Gebės įrodyti teiginių teisingumą.

Problemų sprendimas

Susiplanuos problemos ir/ar sudėtingos užduoties atlikimą.

Matematinis komunikavimas

Taisyklingai vartos pagrindines sąvokas, terminus ir simbolius, gebės juos paaiškinti; diskutuos matematinėmis temomis, pristatys informaciją klasėje.

Mokėjimas mokytis

Kritiškai vertins savo gebėjimus ir galimybes mokytis matematikos.