Pamokos informacija

Logaritmo apibrėžimas ir pagrindinės logaritmo savybės

Aplinka

Pamoka gali vykti:

 • kompiuterių klasėje (apie 15 kompiuterių), mokiniams sėdant grupėmis po 2 asmenis;
 • kompiuterių klasėje, naudojant ir mokinių asmeninius mobiliuosius įrenginius;
 • kabinete, naudojant planšetinius kompiuterius kiekvienam mokiniui ar mokinių porai;
 • kabinete, turint bent vieną (mokytojo) kompiuterį su projektoriumi ar televizoriumi.

Reikalingas greitas interneto ryšys.

Dirbant kompiuterių klasėje, su planšetiniais kompiuteriais ir mobiliais įrenginiais labai patogu naudotis klasės valdymo programine įranga (pvz., LanSchool, NetSupport School).

Motyvacijos įrankiai

 • SMP „Matematika 11–12 kl.“, MO rinkinys „Logaritmai“.
 • Motyvuojantis intarpas. TED-ED kompanijos animuota medžiaga Logarithms, Explained – Steve Kelly. Labai žaismingai paaiškinama, kas yra logaritmas ir kaip jis panaudojamas chemijoje apskaičiuojant pH.
 • Motyvuojantis intarpas. Filmuota vaizdo medžiaga Logaritminė skalė. Decibelas. Papildomai galima paminėti, kad decibelas yra matavimo vienetas, jėgos lygio ir garso lygio dešimtainio logaritmo santykis. Jis daugiausiai yra naudojamas telekomunikacijose, elektronikoje ir akustikoje.
 • Wolfram CDF grotuvas.
 • Rekomenduojamas vaizdo klipas Logarithms in the Real World atliekant namų darbo užduotį.
 • Pasiskaitymui namuose rekomenduojama knyga J. Perelmanas. Įdomioji algebra. 1952. 189 psl.
 • Kūrybinė namų darbų užduotis „Sukurkime žaidimą Logaritmai“. MO rinkinio 6 kadras.

Integracinės galimybės

Informacinės technologijos
Mokiniai klasėje ir namuose turės galimybe naudotis SMP, kad pakartotų logaritmo savybes, atliktų savarankiško darbo ir namų darbo užduotis.

Gamtos mokslai
Logaritmo taikymo galimybės fizikoje, chemijoje.

Gimtoji ir užsienio kalbos
Komunikuojama gimtąja ir anglų kalba.

Ekonomika
Taikomas investavimo uždavinys.

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis

Mokiniai turės galimybę kalbėtis su mokytoju ir draugais apie mokymosi uždavinių aktualumą, prasmingumą, galimybę įgytą patirtį pritaikyti kituose kontekstuose. Mokysis planuoti laiką. Patirs sėkmę.

Socialinė

Mokiniai turės galimybę dalintis patirtimi, mintimis, kartu spręsdami problemas. Mokysis išklausyti ir gerbti kito žmogaus išsakytą nuomonę ir/ar požiūrį.

Komunikavimo

Mokiniai komunikuos gimtąja ir anglų kalbomis, mokysis konstruktyvios diskusijos, gerins skaitymo gebėjimus. Mokysis suprasti ir veiksmingai perteikti kitiems kalba reiškiamą mokymosi turinį.

Pažintinė

Motyvaciniais intarpais skatinamas mokinių smalsumas, akcentuojamas pažinimo džiaugsmas suprantant naujus dalykus ar įgyjant naujos patirties.

Asmeninė

Skatinamas mokinių pasitikėjimas savo jėgomis susidūrus su sunkumais, atliekant darbą akcentuojamas sąžiningumas ir atsakingumas. Mokysis įvertinti savo mokymosi veiklą ir rezultatus, nustatyti sėkmės ir nesėkmės priežastis.

Žinios ir supratimas

Atpažins sąvokas, terminus, sąryšius, simbolius, santrumpas; gebės savais žodžiais paaiškinti ir tinkamai vartoti pagrindines sąvokas; mokės atlikti paprasčiausius standartinius skaičiavimus; gebės naudotis formulių rinkiniais ir IKT priemonėmis, reikalingomis mokytis matematiką.

Matematinis mąstymas

Gebės įrodyti teiginių teisingumą.

Problemų sprendimas

Susiplanuos problemos ir/ar sudėtingos užduoties atlikimą.

Matematinis komunikavimas

Taisyklingai vartos pagrindines sąvokas, terminus ir simbolius, gebės juos paaiškinti; diskutuos matematinėmis temomis, pristatys informaciją klasėje.

Mokėjimas mokytis

Kritiškai vertins savo gebėjimus ir galimybes mokytis matematikos.