SMP lietuvių kalbai 9–10 pristatymas

Lietuvių kalba

Skaitmeninė mokymo priemonė skirta 9-10 klasių mokiniams.
Anotacija

SMP „Lietuvių kalba ir literatūra“ apima visą 9-10 klasės ugdymo turinį, yra orientuotos į esmines dalykines ir bendrąsias kompetencijas, kūrybinį ir savarankišką mąstymą. Šios skaitmeninės mokymo priemonės paskirtis – sudaryti galimybes kiekvienam asmeniui lengviau išmokti lietuvių kalbą, pažinti lietuvių literatūrą ir kultūrą, stiprinti savo tapatybę, ugdytis kritinį mąstymą, lavinti gebėjimus kurti įvairius tekstus lietuvių kalba.

SMP turinį sudaro 2 dalys „Lietuvių kalba“ ir „Lietuvių literatūra“. SMP „Lietuvių kalbos“ ugdymas grindžiamas kalbos sistemos supratimo formavimu ir kalbos vartojimo praktika, literatūros (kultūros) ugdymas – sisteminiu literatūros pažinimu ir skaitymo gebėjimų stiprinimu.

9–10 klasėms skirta SMP yra glaudžiai susieta su 11–12 klasėms skirtomis Lietuvių kalbos ir literatūros SMP. Abi SMP sieja nuoseklus kultūros pasakojimas (9–10 klasės SMP: tautosaka, Antika, Biblija, Viduramžiai ir geriausi pasaulinės ir lietuvių literatūros klasikos bei šiuolaikinės literatūros kūriniai, 11–12 klasės SMP: Renesansas, Barokas, Apšvieta, XIX a. – XX a. pradžios Romantizmas, Realizmas, Neoromantizmas, XX a. vidurio modernioji literatūra, XX a. vidurio katastrofų literatūra, modernioji XX a. antrosios pusės literatūra, Nepriklausomybės laikų literatūra). Jungčių suvokimą ugdo užduotys, padedančios atpažinti sąsajas tarp klasikinės ir šiuolaikinės literatūros kūrinių (tautosakos, Antikos, Biblijos, Viduramžių ir dabartinių tekstų), tarp lietuvių ir užsienio literatūros kūrinių.

Papildomos galimybės