Sudėtiniai prijungiamieji sakiniai

1

Dėstomosios dalies turinys

Tvirtinamos žinios apie šalutinius sakinius, šalutinių sakinių rūšis, lavinami šalutinių sakinių skyrybos įgūdžiai.

2

Darbas grupėmis

Pakomentuokite paryškintųjų šalutinių sakinių skyrybos ypatumus (SMP užduotis).

3

Darbo pristatymas ir komentavimas

Mokiniai pasipildo savas išvadas naujomis įžvalgomis.

4

Pirmas savarankiškas darbas

Nustatykite šalutinio sakinio rūšį.

Aukštesnysis lygis

Teisingai nustatyta dar ir 7, 13, 17, 18 sakinių šalutiniai sakiniai (SMP užduotis).

Pagrindinis lygis

Teisingai nustatyta dar ir 4, 6, 11, 12, 14, 16, 19, 20 sakinių šalutiniai sakiniai (SMP užduotis).

Patenkinamas lygis

Teisingai nustatyta 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 15 sakinių šalutiniai sakiniai (SMP užduotis).

5

Antras savarankiškas darbas

Septyniuose sakiniuose yra neišskirtų šalutinių sakinių. Raskite tuos sakinius ir padėkite praleistus skyrybos ženklus (SMP užduotis).

6

Namų darbai

Naudodamiesi įgytomis žiniomis ir straipsniuose esančia informacija, atlikite užduotį.

Šalutinius sakinius pakeiskite išplėstinėmis aplinkybėmis arba išplėstiniais pažyminiais (SMP užduotis).

Aukštesnysis lygis

Teisingai pakeisti dar ir 11, 18, 21, 24, 25, 28 sakiniai.

Pagrindinis lygis

Teisingai pakeisti dar ir 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 27, 30 sakiniai.

Patenkinamas lygis

Teisingai pakeisti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 16, 19, 20, 26, 29 sakiniai.

Papildomos užduotys

Padiskutuokite su bendraklasiais ir atlikite užduotį: nustatykite sakinių rūšis

7

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Grupės raštu pasiūlo argumentuotus grupės narių darbo įvertinimus. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimus, siūlo galutinį pažymį. Gali būti įvertinami ne visi mokiniai. Savarankiškai atliktos užduotys vertinamos pažymiu pagal pasiekimų lygmenis.

Namų darbai vertinami pažymiu pagal pasiekimų lygmenis. Papildoma užduotis vertinama atskiru pažymiu.

7

Apibendrinimas

Geras kalbos sistemos išmanymas leidžia pajusti kalbos turiningumą, įvairumą, raiškos galimybes kuriant tekstus ir žodžiu, ir raštu.