Kalba internetinėje erdvėje

1

Dėstomosios dalies turinys

Vis labiau populiarėjanti kalbos vartojimo atmaina, internetinė kalba, labiausiai skiriasi nuo kitų vartojimo sričių, labiausiai neatitinka bendrinės kalbos normų. Kita vertus, tai yra įdomiausia šiuolaikinės kalbos tyrinėjimo sritis, kelianti daug diskusijų įvairiuose visuomenės sluoksniuose.

2

Darbas grupėmis

Savarankiško darbo užduotys mokiniams.

Aukštesnysis lygis

Individualiai atlikite SMP užduotį ir aptarkite grupėse. Pasirenkite pristatyti užduotį kitiems mokiniams.

Pagrindinis lygis

Individualiai atlikite SMP užduotį ir aptarkite grupėse. Pasirenkite pristatyti užduotį kitiems mokiniams.

Patenkinamas lygis

Palyginkite 3 internetinius straipsnių komentarus:

Pasirodo, kad turime ir mauglio iš džiunglių lygio mergaičiukių. Argi reikia vardinti ištisas ekonomikos, finansų, inžinerijos, medicinos, informacijos apsaugų sistemas kuriose matematika vaidina strateginį vaidmenį. Matyt visame pasaulyje „klystama“ , nes matematika studijuojama visur. Aišku, kad liguistiems tokio lygio „komentarams“ visai nereikalingas atsakas – panelytė tik parodė SAVE, savo supratimą apie pasaulį

Visų pirmą, suski, LIETUVA rašoma iš didžiosios raidės. Gal gali įmesti tokių Lietuvos kaimų pavadinimus? Skirčiau tau premiją .100 kg raugintų kopūstų. O jei įmestum Lietuvos parduotuvės nuotrauką su tokių prekių asortimentu, tai pridėčiau aulinius batus ir šimtasiūlę.

Va cia staciai ismaude :DD pz pz kai cia ji isdure nesveikai. Ne nu nebuciau lietuvis jei neimtu juokas :DD esu pats nuomojes tokih butu masina ir kaina buvo litais nesvarbu kad uzsienyje budamas uzsisakinejau. Uch ismokejo savo darbuotojams algas is vieno zmogaus 😀

Įvertinkite kalbinės raiškos ir komunikacinės situacijos aspektu. Pasirenkite pristatyti užduotį kitiems mokiniams.

3

Darbo pristatymas ir komentavimas

Nedalyvavusieji atskirų grupių darbe išvadas užsirašo į sąsiuvinius.

4

Namų darbai

Naudodamiesi įgytomis žiniomis ir straipsniuose esančia informacija, atlikite užduotis – parašykite apibendrinimą (apie 150 žodžių rišlaus teksto).

Aukštesnysis lygis

Parašykite argumentuotą atsakymą, kaip apibūdintumėte elektroninį diskursą (SMP užduotis).

Pagrindinis lygis

Parašykite savo nuomonę, ar reikia kalbininkams prižiūrėti interneto kalbą (SMP užduotis).

Patenkinamas lygis

Parašykite savo nuomonę, kokių reikalavimų būtinai turi būti laikomasi internetinėje kalboje.

Papildomos užduotys

Naudodamiesi įgyta informacija, surenkite internetinę diskusiją, ar svarbu laikytis taisyklingos kalbos reikalavimų. Įvertinkite diskusijos dalyvių kalbą ir bendravimo etiką.

5

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Grupės raštu pasiūlo argumentuotus grupės narių darbo įvertinimus. Skaitomas išvadas komentuoja ir vertina kitų grupių nariai. Mokytojas, atsižvelgęs į vertinimus, siūlo galutinį pažymį. Gali būti įvertinami ne visi mokiniai.

Namų darbai vertinami pažymiu pagal ugdymo procesui skirtas rašinio vertinimo normas. Papildomos užduotys vertinamos atskiru pažymiu.

6

Apibendrinimas

Internetinės kalbos analizė leidžia mokiniams ugdytis atsakomybę už savo kalbos vartojimą, suvokti, kad bendravimas viešojoje internetinėje erdvėje įpareigoja laikytis nustatytų etikos ir taisyklingos kalbos vartojimo reikalavimų.