Pamokos informacija

Lietuvos Viduramžių kultūra ir istorija didžiųjų kunigaikščių laiškuose. Gedimino laiškai

Aplinka

Kiekvienam mokiniui reikalinga prieiga prie interneto (stacionarus ar planšetinis kompiuteris).

Skaitmeninės mokymo priemonės

Motyvacijos įrankiai

  • IKT aplinkos naudojimas.
  • Bendruomenės paslaugos (angl. crowdsourcing) ir dalyvavimas (angl. participatoring).
  • Diskusija, bendradarbiavimas, konkurencija.

Integracinės galimybės

Nagrinėjama tematika ir ugdomi mokinių gebėjimai papildo ir pagerina kitų mokomųjų dalykų išmanymą: istorijos, tikybos, etikos, informacinių technologijų.

Istorija
Tema tiesiogiai siejasi su Vidurinio ugdymo bendrųjų programų istorijos dalyko 9–10 klasių 5.2.3.5.1. Europa ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės visuomenės formavimasis (iki XV a. pab.) skirsnio temomis.

Informacinės technologijos
Naudojamos priemonės ugdo informacinių technologijų vartojimo įgūdžius.

Ugdomos kompetencijos

Komunikavimo

Mokėjimo mokytis

Pažinimo

Kultūrinė

Socialinė pilietinė

Literatūrinė (kulturinė)