Pamokos informacija

Mitinio pasaulėvaizdžio raiška lietuvių tautosakoje

Situacija

Užduočiai atlikti reikalinga viena pamoka, jei atliekama patenkinamo lygio užduotis, tačiau pagrindinio ir aukštesniojo lygio darbui reikia dviejų pamokų iš eilės (paprastai tvarkaraštyje taip būna kartą per savaitę) – viena skirta medžiagai išanalizuoti, kita – pateikti ją klasei. Pagrindinė užduotis – susisteminti pateiktą informaciją, taigi lygiai skiriasi pagal informacijos kiekį ir jos sudėtingumą.

Aplinka

Kiekvienam mokiniui reikalinga prieiga prie interneto (stacionarus ar planšetinis kompiuteris, B grupei – ausinės ar kolonėlės).

Skaitmeninės mokymo priemonės

Motyvacijos įrankiai

  • IKT aplinkos naudojimas.
  • Bendruomenės paslaugos (angl. crowdsourcing) ir dalyvavimas (angl. participatoring).
  • Diskusija, bendradarbiavimas, konkurencija.

Integracinės galimybės

Nagrinėjama tematika ir ugdomi mokinių gebėjimai papildo ir pagerina kitų mokomųjų dalykų išmanymą: istorijos, etikos, dailės, muzikos, informacinių technologijų.

Informacinės technologijos
Naudojamos priemonės ugdo informacinių technologijų vartojimo įgūdžius.

Ugdomos kompetencijos

Mokėjimo mokytis

Komunikavimo

Pažinimo

Kultūrinė

Socialinė pilietinė

Literatūrinė (kulturinė)