SMP lietuvių kalbai 11–12 pristatymas

Lietuvių kalba

Skaitmeninė mokymo priemonė skirta 11-12 klasių mokiniams.
Anotacija

SMP „Lietuvių kalba ir literatūra“ 11–12 klasei parengta pagal lietuvių kalbos ir literatūros bendrąjį ir išplėstinį kursą, yra orientuotos į esmines dalykines ir bendrąsias kompetencijas, kūrybinį ir savarankišką mąstymą. Šių skaitmeninių mokomųjų priemonių paskirtis – sudaryti galimybes kiekvienam asmeniui lengviau išmokti lietuvių kalbą, pažinti lietuvių literatūrą ir kultūrą, stiprinti savo tapatybę, ugdytis kritinį mąstymą, lavinti gebėjimus kurti įvairius tekstus lietuvių kalba.

11–12 klasėms skirta SMP yra glaudžiai susieta su 9–10 klasėms skirtomis Lietuvių kalbos ir literatūros SMP. Abi SMP sieja nuoseklus kultūros pasakojimas (9–10 klasės SMP: tautosaka, Antika, Biblija, Viduramžiai ir geriausi pasaulinės ir lietuvių literatūros klasikos bei šiuolaikinės literatūros kūriniai, 11–12 klasės SMP: Renesansas, Barokas, Apšvieta, XIX a. – XX a. pradžios Romantizmas, Realizmas, Neoromantizmas, XX a. vidurio modernioji literatūra, XX a. vidurio katastrofų literatūra, modernioji XX a. antrosios pusės literatūra, Nepriklausomybės laikų literatūra).

SMP „Lietuvių kalba“ ugdymas grindžiamas kalbos vartojimo praktikos gilinimu, retorine ir lingvistine teksto analize, sakytinio ir rašytinio teksto kūrimu; literatūros (kultūros) ugdymas – sisteminiu literatūros (kultūros) pažinimu ir kūrinio analizės gebėjimų gilinimu. Pagrindinis dėmesys skiriamas analizės, sintezės ir vertinimo, idėjų kūrimo gebėjimams bei savarankiško mąstymo ugdymui, kad mokinys gebėtų kalbine kompetencija ir literatūrine (kultūrine) patirtimi remtis kurdamas savo gyvenimą.

Papildomos galimybės