Pamokos informacija

A. Baranausko asmenybė ir veikla XIX a. kultūros kontekste

Situacija

Pamoka yra apibendrinamoji, jau išanalizavus „Anykščių šilelį“ ir susipažinus su to laiko specifika.

Aplinka

Kiekvienam mokiniui reikalinga prieiga prie interneto (stacionarus ar planšetinis kompiuteris). Nesant tokios galimybės, užduotis galima išspausdinti iš anksto.

Skaitmeninės mokymo priemonės

Motyvacijos įrankiai

  • IKT aplinkos naudojimas.
  • Bendruomenės paslaugos (angl. crowdsourcing) ir dalyvavimas (angl. participatoring).
  • Diskusija, bendradarbiavimas, konkurencija.

Integracinės galimybės

Nagrinėjama tematika ir ugdomi mokinių gebėjimai papildo ir pagerina kitų mokomųjų dalykų išmanymą: istorijos, tikybos, etikos, informacinių technologijų, užsienio kalbos.

Istorija
Tema tiesiogiai siejasi su Vidurinio ugdymo bendrųjų programų istorijos dalyko 11–12 klasių 5.4.1.2.4 skirsnio temomis.

Informacinės technologijos
Naudojamos priemonės ugdo informacinių technologijų vartojimo įgūdžius.

Ugdomos kompetencijos

Komunikavimo

Mokėjimo mokytis

Pažinimo

Kultūrinė

Socialinė pilietinė

Literatūrinė (kulturinė)