SMP istorijai pristatymas

Istorija

Skaitmeninė mokymo priemonė skirta 9-12 klasių mokiniams.
Anotacija
Interaktyvi skaitmeninė mokymo priemonė „Istorija” ir joje esantys 40 mokomųjų objektų (toliau – MO) atitinka Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programą, mokytojams ir mokiniams suteikia galimybę naudotis specialiai šiai priemonei sukurtais vaizdiniais šaltiniais ir parengta dalykine informacija. Priemonėje didelis dėmesys skiriamas mokinių savarankiškam darbui, sudaroma galimybė taikyti mokymą skirtingiems mokymosi stiliams. Čia pateikiama tekstinė dalykinė medžiaga, vaizdo įrašai, nuotraukos, animuoti vaizdai, žemėlapiai ir kt. MO suprogramuotos įvairių tipų ir lygių užduotys. Užduočių (įsi)vertinimas skatina siekti geresnių mokymosi rezultatų, stiprina mokymosi motyvaciją ir padeda pereiti į aukštesnį mokymosi lygį. Skaitmeninėje mokymo priemonėje numatyta galimybė gauti grįžtamąjį ryšį ir matyti pasiekimus ir atsižvelgiant į tai kurti savąją mokymo ar mokymosi strategiją, prisiimti atsakomybę už mokymosi rezultatus.
Temų sąrašas