Lietuvos saugomos teritorijos

1

Probleminis kontekstas ir motyvuojantis įvadas

Mokiniams siūloma pažiūrėti reportažą apie 2014 metų pavasarį Kuršių nerijoje vykusį gaisrą.

Klausimai mokiniams
  • Kurioje saugomoje teritorijoje įvyko šis gaisras?
  • Kuo jis ypač pavojingas Kuršių nerijai?
  • Kas yra nacionalinis parkas?
  • Kodėl įvyko šis gaisras?

2

Saugomos teritorijos

Mokiniai trumpai supažindinami su saugomų teritorijų samprata, jų įvairove (SMP MO „Saugomos teritorijos“).

Mokinių refleksija
 • Kuriuose nacionaliniuose parkuose yra buvę klasės mokiniai?

Mokiniams rodomas Lietuvos saugomų teritorijų žemėlapis. Apibūdinamas teritorinis pasiskirstymas, akcentuojant dėmesį, kad saugomų teritorijų yra visoje Lietuvoje, gal kiek mažiau jų vidurio ir šiaurės Lietuvoje.

Probleminis klausimas

Kodėl vidurio ir šiaurės Lietuvoje saugomų teritorijų yra sąlyginai nedaug?

Mokiniai gali pateikti įvairių atsakymų.

3

Savarankiškas darbas pamokoje

Mokiniams pagal jų gabumus skiriami skirtingi darbai, nurodomas atliekamo darbo laikas.

Aukštesnysis lygis

Mokiniams pateikiamas papildomas rašytinis tekstinis informacijos šaltinis apie gaisrą Kuršių nerijos nacionaliniame parke. Nagrinėdami šaltinį, mokiniai įvardija gaisro priežastis ir galimus tokių problemų sprendimo būdus.

Mokytojas primena vaizdo siužetą apie gaisrą Kuršių nerijos NP ir klausia minimalaus bei pagrindinio pasiekimų lygio mokinių:

 • Kokios šio gaisro priežastys?
 • Kokių padarinių šis gaisras turi Kuršių nerijai?
 • Kokių šios problemos sprendimo būdų gali pasiūlyti mokiniai?

Mokinių atsakymus papildo mokytojo paskirtas aukštesnio lygio mokinys.

Pagrindinis lygis

Mokiniai išsiaiškina, kokios funkcinės zonos sudaro nacionalinio parko teritoriją. Po mokytojo nustatyto laiko paskirtas mokinys pristato atliktą darbą, o likę visi klasės mokiniai kartu atlieka užduočių sąsiuvinio „Žemė“ I dalies 45 psl. 18 užduotį.

Patenkinamas lygis

Mokiniai, naudodamiesi SMP „Saugomos teritorijos“ objektu, gilinasi, kuo skiriasi skirtingo statuso saugomos teritorijos, ir surikiuoja jas pagal apsaugos lygį nuo griežčiausios iki mažiausios apsaugos.

Atrinktą informaciją po nustatyto laiko mokytojo paskirtas mokinys pristato prieš klasę.

4

Motyvacinis intarpas

Mokiniai kartu su mokytoju atlieka SMP interaktyvaus testo 8 ir 12 užduotis.

Praktikos darbas

Mokiniai atlieka SMP objekto užduočių lapo užduotis.

 • Minimalus lygis – 3 užduotis.
 • Pagrindinis lygis – 2, 3 užduotys.
 • Aukštesnysis lygis – 2, 3, 4 užduotys.

5

Namų darbų užduotis

Maršruto sudarymas ArcGis interaktyviame žemėlapyje.

Namų darbų vertinimas

Namų darbai vertinami pažymiu, jeigu atliktas darbas atitinka šiuos kriterijus:

 • žemėlapyje pažymėti mažiausiai 5 gamtiniai ir 3 kultūriniai saugomi objektai;
 • yra maršruto legenda;
 • redagavimo lentelėje 1–2 sakiniais aprašyti siūlomi objektai ir įkeltos jų nuotraukos;
 • nubraižytas maršrutas, išmatuotas jo ilgis.

Jei namų darbai neatitinka šių kriterijų arba jei pasirenkama namų darbų alternatyva, taikomas kaupiamasis vertinimas.

Alternatyva

Jei mokiniai nemoka naudotis GIS‘ais arba atliekant namų darbus nėra prieigos prie interneto, mokiniai atlieka užduočių sąsiuvinio ŽEMĖ, I dalis, 46–47 psl. užduotis.

6

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Pamokoje naudojamas kaupiamasis vertinimas, kuris taikomas vertinant:

 • teisingus mokinių atsakymus į klausimus;
 • savarankiško darbo užduotis;
 • mokėjimą pagrįsti savo nuomonę;
 • aktyvumą pamokoje.

Namų darbai vertinami arba pažymiu, jei atitinka nurodytus kriterijus, arba kaupiamuoju vertinimu.

7

Apibendrinimas

Pamokos refleksijai skiriamos kelios minutės. Mokiniai peržvelgia savo užrašus, prisimena veiklas ir pildo pasiūlytą lentelę.

Nesupratau

Reikia pasigilinti

Žinau, supratau, galiu

Mokytojas paprašo perskaityti savo refleksijas, trumpai pakomentuoja jas, patardamas, kaip ir į ką reiktų atkreipti dėmesį siekiant geresnių rezultatų.