Globalizacijos sritys

1

Probleminis kontekstas ir motyvuojantis įvadas

Mokiniams rodoma nuotrauka su pusryčiais, telefonu, laikraščiu.

Klausimas mokiniams

Kokių geografinių išvadų galima padaryti žiūrint į šią nuotrauką?

Mokinių refleksija
Mokiniai gali įvardyti maisto produktų įvairovę, kilmę, transportavimo būtinybę, laikraščio turinį ir tematiką, telefono modelį, ryšio būtinybę ir kt.
Mokytojo apibendrinimas
Mokiniams paaiškinama, kad visa tai yra vadinama globalizacija, ir kad mes visi gyvename globalizuotame pasaulyje.

2

Globalizacijos rūšys

Mokiniams rodomas vaizdo įrašas iš SMP MO „Globalizacijos sritys“. Skyrius „Kas yra globalizacija?“ Geografo V. Daugirdo garso įrašas.

Prieš pradedant klausytis dėstytojo kalbos, mokytojas pateikia mokiniams užduotį užsirašyti įvardijamas globalizacijos rūšis.

Mokinių refleksija

Mokytojas prašo mokinių įvardyti užsirašytas globalizacijos rūšis ir jas trumpai apibūdinti, pakomentuoti. Mokiniams apibūdinant konkrečią globalizacijos rūšį, mokytojas rodo ekrane tos globalizacijos rūšies SMP demonstracinį langą ir jį komentuoja. Taip apibūdinamos visos globalizacijos rūšys.

3

Įtvirtinimo praktinė užduotis

Mokytojas rodo SMP 8 interaktyvaus testo užduotį ir paprašo mokinių atpažinti globalizacijos rūšis ir sritis.

4

Savarankiškas darbas pamokoje

Mokiniams pagal jų gabumus skiriami skirtingi darbai, nurodomas atliekamo darbo laikas.

Aukštesnysis lygis

Užduočių sąsiuvinio GAUBLYS, Visuomeninė geografija, II dalis, 40 psl. 3 užduotis. Po mokytojo nustatyto laiko paskirtas mokinys pristato atliktą darbą, o likę klasės mokiniai kartu užsipildo šias užduotis. Klasės mokiniai gali pildyti atsakymus, išsakyti savo nuomonę.

Jei aukštesnio lygio mokiniams lieka laiko, jie daro SMP interaktyvaus testo 11 užduotį.

Pagrindinis lygis

Užduočių lapo 1 ir 2 užduotys. Po mokytojo nustatyto laiko paskirtas mokinys pristato atliktą darbą, o likę visi klasės mokiniai kartu užsipildo šias užduotis.

Patenkinamas lygis

Užduočių sąsiuvinio GAUBLYS, Visuomeninė geografija, II dalis, 42 psl. 6 užduotis.

Atliktą užduotį po nustatyto laiko mokytojo paskirtas mokinys skaito garsiai, o likę visi klasės mokiniai kartu užsipildo šią užduotį.

5

Motyvacinis intarpas

Mokytojas leidžia mokiniams prisijungti prie savo Facebook paskyrų (jei klasė turi, tada prie klasės paskyros) ir nurodo kiekvienam mokiniui surasti Google paieškos sistemoje nuotrauką, susijusią su bet kurios srities globalizacija, ir ją paskelbti ant savo paskyros sienos. Mokinių prašoma pasidalinti nuotraukomis. Vienas ar keli mokytojo paskirti mokiniai apibendrina, kokių globalizacijos sričių nuotraukas atrinko mokiniai. Kelių mokinių prašoma iki kitos geografijos pamokos fiksuoti paspaudimų PATINKA prie kiekvienos nuotraukos skaičių ir paskelbti labiausiai visiems Facebook lankytojams patikusių nuotraukų reitingą.

6

Namų darbų užduotis

Mokytojas nurodo mokiniams namų darbų užduotį, pasiūlydamas du variantus. Mokiniai gali pasirinkti, kurią namų darbų užduotį jie atliks.

  • SMP MO „Globalizacijos sritys“, Kūrybinė užduotis. Reikia atlikti tyrimą „Kaip jūsų ar netoliese esantis miestelis susijęs su globalizacija?“ Naudojantis šia skaitmenine priemone, mokiniai turi sukurti pristatymą.
  • Užduočių sąsiuvinio GAUBLYS, Visuomeninė geografija, II dalis, 41 psl. „Džinsų gamyba globaliame pasaulyje“.

Namų darbų vertinimas

Užduočių sąsiuvinio užduočiai „Džinsų gamyba globaliame pasaulyje“ taikomas kaupiamasis vertinimas.

Globalizacijos tyrimo savo aplinkoje pristatymai vertinami po viešos visų darbų peržiūros. Atspausdinti darbai demonstruojami klasėje, mokiniai patys, išsakydami argumentus, išrenka du labiausiai patikusius darbus, kurie įvertinami pažymiais.

7

Pasiekimų ir pažangos vertinimas

Pamokoje naudojamas kaupiamasis vertinimas, kuris taikomas vertinant:

  • teisingus mokinių atsakymus į klausimus;
  • savarankiško darbo užduotis;
  • mokėjimą pagrįsti išsakytą savo nuomonę;
  • teisingai atliktą apibendrinamąją užduotį;
  • aktyvumą pamokoje.

Namų darbai vertinami arba pažymiu, jei atitinka nurodytus kriterijus, arba kaupiamuoju vertinimu.

8

Apibendrinimas

Pamokos refleksijai skiriamos kelios minutės, kurių metu mokiniai atlieka įsivertinimo užduotį. Mokiniams rodomas 8 nuotraukų koliažas. Mokiniai turi užsirašyti kiekvienos nuotraukos rūšį ir sritį.

Ekrane pateikiami teisingi atsakymai. Visus atsakymus teisingai užrašę mokiniai vertinami kaupiamuoju įvertinimu.

Suklydę mokiniai užsirašo teisingus atsakymus ir atkreipia dėmesį į savo klaidas.