SMP doriniam ugdymu pristatymas

Dorinis ugdymas

Skaitmeninė mokymo priemonė skirta 8-12 klasių mokiniams.
Anotacija

„Dorinis ugdymas“ – tai skaitmeninė mokymosi priemonė, kurios skirtingi mokymosi metodai ir skirtingi mokytojų bei mokinių vaidmenys sudomins, motyvuos siekti užsibrėžtų tikslų ir leis save įsivertinti.

„Dorinio ugdymo“ mokymo tikslas – viena ugdymo sritis, o ne atskiri dalykai, todėl skirtingi mokiniai yra nukreipiami bendra mokymosi linkme. Pamokų metu vaikai kaupia įvairias žinias, reikalingas projektinei, tiriamajai veiklai ir ieško dalykų sąsajų.

Mokymosi priemonę sudaro: 7 tematikos, 40 tikybos ir etikos integruotų pamokų, suteikiančių galimybę saugiai tyrinėti, nepatirti moralinio spaudimo, kurti vertybines nuostatas bei ugdyti estetinį skonį.

Skaitmeninė mokymosi priemonė skirta padėti mokytojams strategiškai suplanuoti pamokas ir pamokų ciklus, skatinti mokinių susidomėjimą, refleksiją, mokyti išreikšti save originaliu būdu, improvizuoti, mąstyti aktyviai ir paaiškinti savo mintis, bendradarbiauti.

Papildomos galimybės