Alkoholių savybės

1

Temos probleminė užduotis

Mokiniams siūloma pasižiūrėti motyvuojantį įvadą apie alkotesterio veikimo principą.

Mokytojo komentaras, kad alkotesterio veikimo principas pagrįstas viena iš alkoholių cheminių savybių – oksidacija.

2

Alkoholių savybės

Mokytojo komentaras apie alkoholių chemines savybes, jų amfoteriškumą. Naudojamas MO 2 kadras.

3

Rūgštinės savybės

Kalbant apie rūgštines savybes, demonstruojamas filmuotas demonstracinis bandymas „Alkoholių reakcija su natriu“ (MO 3 kadras).

Alternatyva

Galimas ir realus šio bandymo demonstravimas, tik nenaudojant metanolio. Demonstruojamos etanolio ir butanolio reakcijos su natriu.

Užduotis:

Užrašykite alkoholių reakcijos su Na reakcijų lygtis, jei reakcijos metu susidaro alkoholiatai (druskos) ir išsiskiria vandenilis. Užrašykite susidariusio alkoholiato pavadinimą.
Patenkinamas (I) lygis

Metanolio su natriu reakcijos lygtis.

Teisinga lygtis:

Susidaro natrio metilatas (metanoliatas).

Pagrindinis (II) lygis

Etanolio ir propanolio reakcijų su natriu lygtis.

Teisingos lygtys:

Susidaro natrio etilatas (etanoliatas).

Susidaro natrio propanatas (propanoliatas).

Aukštesnysis (III) lygis

Metanolio, etanolio ir propanolio reakcijų su natriu lygtis.

Teisingos lygtys:

Susidaro natrio metilatas (metanoliatas).

Susidaro natrio etilatas (etanoliatas).

Susidaro natrio propanatas (propanoliatas).

Užduotys tikrinamos užrašant lygtis lentoje, demonstruojant jau parengtas skaidres arba naudojant dokumentų kamerą.

4

Bazinės savybės

Naudojamas MO 2 kadras.

Alkoholiai reaguoja su neorganinėmis rūgštimis, jei yra koncentruotos sieros rūgšties:

Užduotis:

Paaiškinkite, kodėl šioje reakcijoje su druskos rūgštimi dar reikalinga ir sieros rūgštis. Naudojamas MO 4 kadras.

5

Dehidratacijos reakcijos

Naudojamas MO 2 kadras.

6

Alkoholių oksidacija

Naudojamas MO 5 kadras. Mokytojo komentaras apie oksidacines alkoholių savybes.

7

Laboratorinis darbas

Mokiniai, dirbdami poromis, atlieka pirmąją laboratorinio darbo dalį – pirminio alkoholio oksidaciją – etanolio reakciją su CuO.

Laboratorinis darbas

Mokiniai, dirbdami poromis, atlieka pirmąją laboratorinio darbo dalį – pirminio alkoholio oksidaciją – etanolio reakciją su CuO.

Medžiagos

Etanolis, varinė viela.

Indai

Stovas su mėgintuvėliais, žnyplės, dujinis degiklis ar spiritinė lemputė.

Darbo eiga

Paimamas varinės vielos gabalėlis ir įkaitinamas spiritinės lemputės liepsnoje. Varinė viela pasidengia juodomis CuO apnašomis. Tada įkaitusi viela panardinama į etanolį. Varinė viela atgauna pradinę savo spalvą ir jaučiamas aštrus susidariusio etanalio (acetaldehido) kvapas.

Lentoje užrašoma ar, naudojant MO 5 kadrą (pirminių alkoholių oksidacija), parodoma reakcijos lygtis

Toliau nagrinėjmos oksidacinės alkoholių savybės. Prisimenamas alkotesterio veikimo principas. Demonstruojamas filmuotas bandymas „Alkoholio testas“ (MO 6 kadras).

 

8

Alkoholių degimas

Naudojamas MO 5 kadras.

Užduotis:

Užrašykite alkoholių degimo reakcijų lygtis.
Patenkinamas (I) lygis

Užrašykite metanolio degimo lygtį.

Teisinga lygtis:

Pagrindinis (II) lygis

Užrašykite metanolio ir etanolio degimo reakcijų lygtis.

Teisingos lygtys:

Aukštesnysis (III) lygis

Užrašykite propanolio ir butanolio degimo reakcijų lygtis.

Teisingos lygtys:

Užduotys tikrinamos užrašant lygtis lentoje, demonstruojant jau parengtas skaidres ar naudojant dokumentų kamerą.

9

Alkoholių atpažinimas

Laboratorinis darbas

Tęsiamas laboratorinis darbas. Mokiniai, dirbdami poromis, atlieka antrąją laboratorinio darbo dalį – etanolio atpažinimo reakciją su NaOH ir spiritiniu jodo tirpalu.

Medžiagos

Etanolis, spiritinis jodo tirpalas, NaOH tirpalas.

Indas

Stovas su mėgintuvėliais, žnyplės, dujinis degiklis, stiklinė su vandeniu.

Darbo eiga

Į mėgintuvėlį įpilama etanolio ir spiritinio jodo tirpalo. Lašinamas NaOH tirpalas. Suplakama. Pamažu tirpalas šviesėja, kol pasirodo gelsvos jodoformo nuosėdos. Pakaitiname mėgintuvėlį, tirpalas skaidrėja. Jį atšaldžius stiklinėje su vandeniu, vėl iškrenta jodoformo nuosėdos. Šiuo metodu tirpaluose galima aptikti ir labai mažus etanolio kiekius.

Alternatyva

Demonstruojamas filmuotas bandymas (MO 7 kadras):

10

Namų darbas

Apibendrinantis testas „Alkoholių sandara, nomenklatūra, savybės“. Mokiniams suteikiama galimybė testo užduočių lygius pasirinkti patiems ar mokytojui rekomendavus. MO 8 kadras.

11

Vertinimas

Mokinių veikla pamokoje pažymiu nevertinama, mokytojas naudoja mokykloje priimtą formuojamojo vertinimo sistemą.

Namų darbo vertinimas
Taikomas apibendrinamasis vertinimas, vertinama pažymiu.

12

Pamokos apibendrinimas

Šią pamoką susipažinome su alkoholių cheminėmis savybėmis ir jų oksidacinių savybių praktiniu taikymu. Praktiškai atlikome etanolio oksidacijos ir alkoholių atpažinimo reakcijas.

Ką išmokome ir kaip sekėsi mokytis (lentelė įsivertinimui)

Labai gerai, puikiai
 • Viską supratau, užduotis atlikau savarankiškai ir teisingai.
 • Galiu paaiškinti alkoholių chemines savybes ir jas susieti su praktiniu panaudojimu.
 • Laboratorinį darbą atlikau greitai ir tiksliai.
 • Padedu draugams.

Gerai, bet gali būti ir geriau
 • Užrašiau bendrojo (II) ir aukštesniojo (III) lygio užduočių alkoholių reakcijų su Na ir degimo reakcijų lygtis.
 • Abejojau, ar teisingai rašau.
 • Kartais ieškau pagalbos.

Laikas susimąstyti
 • Užrašiau patenkinamo (I) lygio užduočių alkoholių reakciją su Na ir degimo reakcijos lygtis.
 • Abejojau, ar teisingai rašau.
 • Laboratorinį darbą atlikau padedamas mokytojo ir draugų.
 • Patiko stebėti filmuotus bandymus.

Prastai
 • Sunku.
 • Nesuprantu.
 • Savarankiškai neužrašiau nė vienos reakcijos lygties.
 • Laboratorinio darbo nedariau, tik stebėjau, kaip dirba kiti.