Pamokos informacija

Alkoholių savybės

Aplinka

Pamoka vyksta chemijos laboratorijoje (kabinete), aprūpintame bent vienu kompiuteriu su prieiga prie interneto, projektoriumi, dokumentų kamera, ekranu demonstravimui.

Kabinete paruoštos darbo vietos laboratoriniam darbui „Alkoholių oksidacija ir alkoholių atpažinimo reakcija“ atlikti:

Medžiagos
Spiritinis jodo tirpalas, etanolis, NaOH tirpalas, vanduo, varinė viela.

Indai
Stovas su mėgintuvėliais, žnyplės, dujinis degiklis ar spiritinė lemputė, stiklinė su vandeniu.
Pamokoje naudojamos skaitmeninės mokymo priemonės organinei chemijai.

Ugdomos kompetencijos

Bendrosios kompetencijos – mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo. Apibrėžiant chemijos dalyko kompetenciją, ugdomi šie mokinių gebėjimai: žinios ir supratimas, taikymo, problemų sprendimo, gamtamokslinio komunikavimo, mokėjimas mokytis.

Nuostata

Suvokti organinių junginių įvairovę siejant su anglies atomo galimybe sudaryti junginio grandines ir ciklus.

Esminis gebėjimas

Klasifikuoti organinius junginius pagal funkcines grupes ir apibūdinti su funkcinėmis grupėmis susijusias medžiagų savybes.

Gebėjimai

7.4. Paaiškinti alkoholių savybes.

Žinios ir supratimas

7.4.2. Apibūdinti alkoholius kaip junginius, galinčius dalyvauti eliminavimo (atskėlimo), pakaitų ir oksidacijos-redukcijos reakcijose, pateikti tokių reakcijų pavyzdžių.
7.4.3*. Paaiškinti metanolio, etanolio poveikį organizmui, nurodyti šių alkoholių taikymą chemijos pramonėje ir buityje.

Nuostata

Suvokti organinių junginių įvairovę siejant su anglies atomo galimybe sudaryti junginio grandines ir ciklus.

Esminis gebėjimas

Klasifikuoti organinius junginius pagal funkcines grupes ir apibūdinti su funkcinėmis grupėmis susijusias medžiagų savybes.

Gebėjimai

7.4. Paaiškinti alkoholių savybes.

Žinios ir supratimas

7.4.2. Apibūdinti alkoholius kaip junginius, galinčius dalyvauti eliminavimo (atskėlimo), pakaitų ir oksidacijos-redukcijos reakcijose, pateikti tokių reakcijų pavyzdžių.
7.4.3*. Paaiškinti metanolio, etanolio poveikį organizmui, nurodyti šių alkoholių taikymą chemijos pramonėje ir buityje.

Integracinės galimybės

Gamtos mokslai (biologija, fizika)
Integracijos pagrindas – visuose gamtos mokslų kursuose nagrinėjami darnaus vystymosi, ekologijos ir aplinkosaugos, sveikatos ir higienos klausimai, žmogaus vieta ir vaidmuo pasaulyje. Su biologija susijusi veiklos sritis – „Gyvybės chemija“ (biologijoje – veiklos sritis „Organizmų požymių paveldėjimas ir genų technologijos“). Su fizika tiesiogiai susijusi veiklos sritis „Šiuolaikiniai tyrimo metodai“.

Informacinės technologijos
Mokoma naudotis IKT teikiamomis galimybėmis ieškant, apibendrinant ir pateikiant informaciją, apdorojant tyrimų, bandymų duomenis, tiriant ar modeliuojant gamtoje vykstančius reiškinius; naudojami skaitmeniniai mokymosi objektai.

Matematika
Taikomi įgytieji skaičiavimo, skaičių apvalinimo, reiškinių palyginimo, prastinimo, procentų nustatymo, grafikų brėžimo ir jų analizės ir kt. gebėjimai.

Motyvacijos įrankiai

  • Interaktyvūs veiksmai – skaitmeninių MO naudojimas – skaitmeninė mokymo priemonė chemijai, MO rinkinys „Alkoholių savybės“.
  • Aktyvūs veiksmai pamokos metu – laboratorinis darbas, galimybė dirbti poromis, galimybė rinktis užduotis pamokos metu ir atliekant namų darbus;
  • Galimybė įsivertinti;
  • Motyvuojantys pamokos kontekstas, įvadas ir intarpai susiję su gyvenimu– pažįstama, jau išmokta medžiaga siejama su naujais ir netikėtais faktais.