Pamokos informacija

Aminai. Sandara

Aplinka

Pamoka vyksta IT kabinete ar chemijos laboratorijoje (kabinete), aprūpintame bent vienu kompiuteriu su prieiga prie interneto, projektoriumi, dokumentų kamera, ekranu demonstravimui. Naudojami atomų ir molekulių modelių rinkiniai.

Ugdomos kompetencijos

Bendrosios kompetencijos – mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo. Apibrėžiant chemijos dalyko kompetenciją, ugdomi šie mokinių gebėjimai: žinios ir supratimas, taikymo, problemų sprendimo, gamtamokslinio komunikavimo, mokėjimo mokytis.

Nuostata

Atsakingai elgtis su gyvąja ir negyvąja gamta, saugoti ją ir racionaliai naudoti jos išteklius.

Esminis gebėjimas

Paaiškinti biologiškai svarbių organinių medžiagų sandarą ir savybes.

Gebėjimai

8.2. Paaiškinti aminų sandarą ir savybes.

Žinios ir supratimas

8.2.1. Nurodyti būdingiausias aminų savybes ir taikymo būdus.

Nuostata

Atsakingai elgtis su gyvąja ir negyvąja gamta, saugoti ją ir racionaliai naudoti jos išteklius.

Esminis gebėjimas

Paaiškinti biologiškai svarbių organinių medžiagų sandarą ir savybes.

Gebėjimai

8.2. Paaiškinti aminų sandarą ir savybes.

Žinios ir supratimas

8.2.1. Nurodyti būdingiausias aminų savybes, gavimo ir taikymo būdus.

Integracinės galimybės

Gamtos mokslai (biologija)
Integracijos pagrindas – visuose gamtos mokslų kursuose nagrinėjami darnaus vystymosi, ekologijos ir aplinkosaugos, sveikatos ir higienos klausimai, žmogaus vieta ir vaidmuo pasaulyje. Su biologija susijusi veiklos sritis – „Gyvybės chemija“.

Informacinės technologijos
Mokoma naudotis IKT teikiamomis galimybėmis ieškant, apibendrinant ir pateikiant informaciją, apdorojant tyrimų, bandymų duomenis, tiriant ar modeliuojant gamtoje vykstančius reiškinius. Naudojami skaitmeniniai mokymosi objektai.

Matematika
Taikomi įgytieji skaičiavimo, skaičių apvalinimo, reiškinių palyginimo, prastinimo, procentų nustatymo, grafikų brėžimo ir jų analizės ir kt. gebėjimai.

Motyvacijos įrankiai

  • Interaktyvūs veiksmai – skaitmeninių MO naudojimas – skaitmeninė mokymo priemonė chemijai, MO rinkinys „Aminai. Sandara“.
  • Aktyvūs veiksmai pamokos metu – praktikos darbas, galimybė dirbti grupėse, galimybė rinktis užduotis pamokos metu ir atliekant namų darbus užduotis.
  • Galimybė įsivertinti.
  • Motyvuojantys pamokos kontekstas, įvadas ir intarpai – pažįstama, jau išmokta medžiaga siejama su naujais ir netikėtais faktais.
  • Pažįstama, jau išmokta medžiaga siejama su naujais ir netikėtais faktais.