Aldehidai. Sandara ir savybės

1

Motyvuojantis įvadas

Mokiniams siūloma pasižiūrėti motyvuojantį įvadą apie aldehidus (1 kadras).

2

Sandara ir molekulių modeliai

Mokiniai supažindinami su aldehidų ir ketonų molekulių modeliais (2 kadras).

3

Nomenklatūra

Mokiniams trumpai paaiškinama, kaip sudaromi aldehidų ir ketonų pavadinimai pagal IUPAC nomenklatūrą.

Mokiniai savarankiškai atlieka užduotis – sudaro pavadinimus ir/ar pavadina duotas medžiagas. Pateikiamos skirtingų lygių užduotys.

Patenkinamo (I) lygio
Mokinių prašoma užrašyti metanalio, etanalio ir propanalio formules.
Pagrindinio (II) lygio

Mokinių prašoma:

 • Užrašyti metanalio, etanalio, propanalio, heksanalio formules.
 • Pavadinti junginius, kurių formulės yra:
Aukštesniojo (III) lygio

Mokinių prašoma:

 • Užrašyti metanalio, etanalio, propanalio, heksanalio, propanono ir butanono formules.
 • Pavadinti junginius, kurių formulės yra:

Jei kabinete yra daugiau nei vienas kompiuteris, galima pasiūlyti II ir III lygio mokiniams naudotis kompiuteriais ir atlikti užduotis, esančias MO rinkinio 3 kadre. Tikrina sistema.

Mokiniams suteikiama galimybė lygius pasirinkti patiems ar mokytojui rekomendavus.

Patikrinimui, ar teisingai atliktos užduotys, galima naudoti dokumentų kamerą, planšetinį kompiuterį ar mokytojo parengtas skaidres su teisingais atsakymais. Naudojant šias priemones, taupomas pamokos laikas.

4

Apibendrinimui ir tolesnei motyvacijai

Pateikiama informacija „Tai įdomu“ (4 kadras).

5

Aldehidų gavimas

Aldehidai gaunami oksiduojant alkoholį. Trumpas mokytojo komentaras. Bandymas pavojingas, atlikti jį laboratorijoje nesaugu, todėl rodomas demonstracinis filmuotas bandymas (5 kadras).

Mokiniai rašo reakcijos lygtį (I lygio mokiniai gali savarankiškai jos ir neužrašyti). Teisingai užrašyta lygtis rodoma per dokumentų kamerą arba demonstruojama mokytojo parengta skaidrė.

Saugaus darbo taisyklės dirbant chemijos laboratortijoje

Dirbant chemijos laboratortijoje, būtina paisyti saugaus darbo taisyklių. Viena iš – jų apsisaugoti nuo galimo kenksmingų ir agresyvių medžiagų poveikio. Todėl laboratorijose dėvime chalatą, akims apsaugoti užsidedame specialius akinius, o rankas galime apsaugoti pirštinėmis arba naudodami specialų aktyvios apsaugos rankų kremą. Šis kremas ant rankų odos sudaro ploną, bet tvirtą apsauginę plėvelę, netrukdančią dirbti ir pilnai apsaugančią nuo agresyvių medžiagų poveikio.

6

Aldehidų savybės. Kokybinės aldehidų atpažinimo reakcijos

Mokytojo komentaras – aldehidų savybės. Užrašoma lentoje, planšete ar pateikiama skaidrėje (galima naudoti 6 kadrą) reakcijos lygtis su Cu(II) hidroksidu.

Mokytojas komentuoja reakcijos sąlygas ir požymius.

Mokiniams siūloma atlikti praktikos darbą. Mokiniai dirba grupėse. Mokiniams pateikiami darbo aprašymai ir primenamos saugaus darbo taisyklės.

Praktikos darbas „Aldehidų atpažinimo reakcijos su vario (II) hidroksidu“

Hipotezė

Formalinas – tai metanalio tirpalas. Metanalio aldehidinė grupė redukuos Cu(OH)2 iki Cu2O. Reakcijos metu turi susidaryti rausvos nuosėdos. (Hipotezę mokiniai gali suformuluoti patys).

Medžiagos

Formalino tirpalas, NaOH tirpalas, vario sulfato tirpalas.

Indai

Stovas su mėgintuvėliais, dujinis degiklis ar spiritinė lemputė, laikiklis mėgintuvėliui, pipetė.

Darbo eiga

Į mėgintuvėlį įpilame natrio šarmo tirpalo ir į jį įlašiname vario sulfato tirpalo. Susidaro mėlynos Cu(OH)2 nuosėdos. Į mėgintuvėlį su Cu(OH)2 nuosėdomis įpilame šiek tiek formalino (metanalio tirpalo). Mėgintuvėlį pakaitiname. Stebime reakcijos požymius.

Išvada

Išvadą mokiniai formuluoja patys.

Trumpas darbo apibendrinimas, reakcijos požymių aptarimas. Apibendrinimui galima demonstruoti 6 kadre esantį filmuotą bandymą.

7

Motyvacinis intarpas

Mokiniams siūloma pasižiūrėti motyvacinį intarpą apie veidrodžius (8 kadras).

8

Aldehidų savybės. Sidabrinio veidrodžio reakcija

Mokytojo komentaras – aldehidų savybės. Užrašoma lentoje, planšete ar pateikiama skaidrėje reakcijos lygtis su Ag2O.

Mokytojo komentaras. Šarminėje terpėje aldehidai yra nestabilūs ir oksiduojasi, sudarydami įvairius produktus. Oksidatoriais naudojant metalų (Ag+) katijonus (druskas, pvz., sidabro nitratą), metalai redukuojasi iki laisvo metalo (Ag), o aldehidai oksiduojasi iki atitinkamos rūgšties. Ši savybė naudojama veidrodžių gamyboje. Dažnai naudojamas ne sidabro nitratas, o Tolenso reagentas – Ag2O, ištirpintas vandeniniame amoniako tirpale (NH3•H2O). Reakcijos metu tirpale esantis Ag+ katijonas redukuojasi iki metalinio sidabro (Ag).

Mokiniams siūloma atlikti praktikos darbą. Mokiniai dirba grupėse. Mokiniams pateikiami darbo aprašymai ir primenamos saugaus darbo taisyklės.

Praktikos darbas „Sidabrinio veidrodžio reakcija“

Hipotezė

Formalinas – tai metanalio tirpalas. Reakcijos metu tirpale esantis Ag+ katijonas redukuosis iki metalinio sidabro (Ag). Metanalis oksiduosis iki metano rūgšties. (Hipotezę mokiniai gali suformuluoti patys).

Medžiagos

Formalino tirpalas, sidabro nitrato amoniakinis tirpalas.

Indai

Stovas su mėgintuvėliais, apvaliadugnė kolbutė, dujinis degiklis ar spiritinė lemputė, laikiklis mėgintuvėliui, pipetė.

Darbo eiga

Į mėgintuvėlį ar apvaliadugnę kolbutę įpilame paruošto sidabro oksido amoniakinio tirpalo ir įlašiname formalino (metanalio 40%-tinio) tirpalo. Atsiranda tamsios nuosėdos. Mėgintuvėlio turinį lengvai pašildome. Nuosėdų daugėja. Netrukus ant mėgintuvėlio sienelių nusėda metalinio sidabro sluoksnis, turintis veidrodinį blizgesį.

Išvada

Išvadą mokiniai formuluoja patys.

Trumpas darbo apibendrinimas, reakcijos požymių aptarimas. Apibendrinimui galima demonstruoti 7 kadre esantį filmuotą bandymą.

Alternatyva

Jei dėl kokių nors priežasčių – reagentų ar laboratorinės įrangos nebuvimo, jei nėra galimybės pamoką vesti chemijos laboratorijoje (kabinete), jei mokiniai ar jų grupė neturi tinkamų praktinio darbo įgūdžių – vietoj vieno iš praktikos darbų galima demonstruoti filmuotus bandymus (MO rinkinio 6 ir 7 kadrai) su atitinkamais mokytojo komentarais. Rekomenduojama bent vieną praktikos darbą, kad ir su nedidele mokinių grupe, atlikti realiai praktiškai.

9

Namų darbas

Mokiniams suteikiama galimybė namų darbų užduoties lygius pasirinkti patiems ar mokytojui rekomendavus. Galima rinktis ir alternatyvius namų darbus – praktinę užduotį ar testą.

Bendrasis kursas (1 lygis)
Karboniliniai junginiai – vieni iš labiausiai paplitusių gamtinių junginių. Tai kvapūs junginiai, randami augaluose ir gyvuosiuose organizmuose. Paprasčiausias aldehidas – metanalis, kurio vandeninis 40% tirpalas žinomas kaip formalinas. Jis pasižymi dezinfekcinėmis savybėmis ir naikina daugumą mikroorganizmų, grybų bei jų sporas, naudojamas kaip organinių junginių žaliava, formaldehido dervų ir plastmasių gamybai, organinių medžiagų sintezei, patalpų, drabužių, įrankių dezinfekavimui, anatominių pavyzdžių konservavimui, apdorojant odą – kaip fungicidas. Formalinas yra naudojamas baldų, plastikinių apdailos medžiagų, presuotos medienos, izoliacinių medžiagų gamyboje bei įeina į šių medžiagų sudėtį.
a

Užrašykite bendrąją aldehidų struktūrinę formulę.

b

Apskaičiuokite, kokios procentinės koncentracijos formalino tirpalą gausite, jei 100 g vandens ištirpinsite 1,25 molio metanalio?

c

Kokius reagentus naudosite norėdami įrodyti, kad formalinas yra aldehido tirpalas? Nurodykite reakcijos požymius.

Kaip sekėsi atlikti namų darbų užduotį (lentelė įsivertinimui)

Gerai
 • Teisingai užrašiau bendrąją aldehidų formulę.
 • Išsprendžiau uždavinį.
 • Prisiminiau praktikos darbo metu atliktų aldehidų atpažinimo reakcijų požymius.

Laikas susimąstyti
 • Užrašiau bendrąją aldehidų formulę.
 • Mėginau spręsti uždavinį, bet suklydau skaičiuodamas.
 • Žinau, kad praktikos darbo metu buvo atliekamos aldehidų atpažinimo reakcijos, bet galėjau nurodyti tik vienos iš jų požymius.

Prastai
 • Sunku. Nesuprantu, kaip reikia užrašyti aldehidų bendrąją formulę.
 • Nemoku atlikti skaičiavimų.
 • Žinau, kad praktikos darbo metu buvo atliekamos aldehidų atpažinimo reakcijos, bet galėjau nurodyti tik vienos iš jų požymius.
Pagrindinis kursas (2 lygis)
Tai bespalvis aštraus kvapo skystis, gerai tirpstantis vandenyje, alkoholyje, eteryje. Jo tirpalo reakcija neutrali. Per metus jo išgaunama iki 1 mln tonų. Natūraliai atsiranda kavoje, duonoje, prinokusiuose vaisiuose. Jį galima gauti iš augalų, oksiduojant atitinkamą pirminį alkoholį ar etino reakcijos su vandeniu metu. Naudojamas etano rūgšties gamybai. Jo molekulinė formulė C2H4O.
a

Kokia tai medžiaga? Užrašykite šios medžiagos struktūrinę formulę.

b

Kokius indikatorius naudosite šios medžiagos tirpalo terpei nustatyti?

c

Apskaičiuokite, kiek šios medžiagos galima gauti iš 89,6 m3 etino, jei reakcijos išeiga 75%?

d

Kiek gramų kalcio karbido, turinčio 25% priemaišų, reikės norint gauti 30 gramų šios medžiagos?

Kaip sekėsi atlikti namų darbų užduotį (lentelė įsivertinimui)

Labai gerai, puikiai
 • Iš savybių ir panaudojimo aprašymo atpažinau medžiagą.
 • Užrašiau medžiagos struktūrinę formulę.
 • Nurodžiau indikatorius tirpalo terpei nustatyti ir tirpalo pH.
 • Teisingai išsprendžiau abu uždavinius.

Gerai, bet gali būti ir geriau
 • Iš savybių ir panaudojimo aprašymo atpažinau medžiagą.
 • Užrašiau medžiagos struktūrinę formulę.
 • Nurodžiau indikatorius tirpalo terpei nustatyti ir tirpalo pH.
 • Teisingai išsprendžiau tik vieną uždavinį.

Laikas susimąstyti
 • Nesupratau, kaip galima iš savybių ir panaudojimo aprašymo atpažinti medžiagą.
 • Neteisingai užrašiau struktūrinę formulę.
 • Pasirinkau vieną indikatorių tirpalo terpei nustatyti.
 • Išsprendžiau tik pirmąjį uždavinį.
Aukštesnysis kursas (3 lygis)
Normaliomis sąlygomis tai lakus, specifinio kvapo, bespalvis, degus skystis. Lydosi -95,4°C, verda +56,5°C temperatūroje. Jis lengvai maišosi su vandeniu, etanoliu ir eteriais. Gaunamas oksiduojant antrinius alkoholius. Chemijos pramonėje naudojamas kaip tirpiklis. Jo molekulinė formulė yra C3H6O.
a

Kokia tai medžiaga? Užrašykite šios medžiagos struktūrinę formulę.

b

Užrašykite šios medžiagos gavimo iš antrinio alkoholio reakcijos lygtį.

Aldehidai gaunami oksiduojant alkanus, alkenus, hidratuojant alkinus.
c

Užrašykite aldehidų gavimo reakcijų lygtis.

Laboratorijoje ant stalo padėti trys buteliai, nuo kurių nukritusios etiketės su užrašais – etanalis, glicerolis, fenolis. Šalia – reagentai (su etiketėmis): vario sulfato tirpalas, natrio šarmo tirpalas, bromo vanduo. Yra ir spiritinė lemputė.
d

Kokius eksperimentus reikia atlikti, kad galima būtų vėl teisingai priklijuoti etiketes prie butelių?

e

Užrašykite reakcijų lygtis.

Sidabro veidrodžio reakcija – kokybinė aldehidų atpažinimo reakcija.
f

Kokį tūrį 40% formalino tirpalo, kurio tankis 1,14 g/ml, reikia įpilti į sidabro oksido amoniakinį tirpalą, norint gauti 2,16 g sidabro?

Kaip sekėsi atlikti namų darbų užduotį (lentelė įsivertinimui)

Labai gerai, puikiai
 • Visas užduotis atlikau greitai ir teisingai.
 • Galiu padėti kitiems.

Gerai, bet gali būti ir geriau
 • Iš savybių ir panaudojimo aprašymo atpažinau medžiagą.
 • Užrašiau medžiagos struktūrinę formulę ir gavimo reakcijos lygtį.
 • Aldehidų gavimo reakcijos lygtims užrašyti reikėjo vadovėlio (ar kito informacijos šaltinio) pagalbos.
 • 3-čioje užduotyje žinojau, kaip atpažinti nurodytas medžiagas, užrašiau etanalio ir glicerolio atpažinimo reakcijų lygtis.
 • Išsprendžiau uždavinį.

Laikas susimąstyti
 • Iš savybių ir panaudojimo aprašymo atpažinau medžiagą.
 • Užrašiau medžiagos struktūrinę formulę. Sunku buvo užrašyti šios medžiagos gavimo reakcijos lygtį.
 • Aldehidų gavimo reakcijos lygtims užrašyti reikėjo vadovėlio (ar kito informacijos šaltinio) pagalbos.
 • 3-čioje užduotyje nežinojau, kaip atpažinti glicerolį ir fenolį, užrašiau tik etanalio atpažinimo reakcijos lygtį.
 • Sunkiai sekėsi spręsti uždavinį.

1 alternatyva „Praktinė užduotis“

Raskite informaciją, kokie dar metalai, be sidabro, gali būti panaudojami veidrodžių gamyboje. Naudodami nekenksmingas, buityje vartojamas medžiagas pagaminkite paprasčiausią veidrodį.

2 alternatyva „Apibendrinantis testas“

„Aldehidų sandara, nomenklatūra, savybės“ (9 kadras). Teste pateikiamos įvairaus sunkumo užduotys. Testas gali būti siūlomas mokiniams kaip apibendrinantis ar mokiniams, norintiems pasitikrinti, kaip sekėsi mokytis visą temą „Aldehidai. Ketonai“.

Namų darbas pažymiu nevertinamas, mokytojas naudoja mokykloje priimtą formuojamojo vertinimo sistemą. Apibendrinamąjį vertinimą galima taikyti ir vertinti pažymiu, jei namų darbu pasirenkamas testas „Aldehidų sandara, nomenklatūra, savybės“ (9 kadras).

10

Pamokos apibendrinimas

Šią pamoką susipažinome su aldehidų ir ketonų molekulių modeliais, išmokome pavadinti junginius, turinčius aldehidinę grupę, praktiškai atlikome aldehidų atpažinimo reakcijas.

Ką išmokome ir kaip sekėsi mokytis (lentelė įsivertinimui)

Labai gerai, puikiai
 • Viską supratau, užduotis atlikau savarankiškai ir teisingai.
 • Praktikos darbus atlikau greitai ir tiksliai, suformulavau ir hipotezes, ir išvadas.
 • Galėčiau praktiškai atpažinti aldehidus, atlikdamas reakcijas su Cu(II) hidroksidu ir amoniakiniu Ag oksido tirpalu.
 • Padedu draugams.

Gerai, bet gali būti ir geriau
 • Teisingai užrašiau metanalio, etanalio, propanalio, heksanalio formules.
 • Teisingai pavadinau vieną iš duotų junginių.
 • Kartu su draugais atlikome abu praktikos darbus.
 • Sunku formuluoti hipotezę ir išvadas.
 • Supratau, kokios reakcijos yra būdingos aldehidams.
 • Kartais ieškau pagalbos.

Laikas susimąstyti
 • Užrašiau metanalio ir etanalio formules, bet abejojau, ar teisingai rašau.
 • Praktikos darbus tik stebėjau, neturiu praktinio darbo įgūdžių.
 • Patiko stebėti filmuotus bandymus.

Prastai
 • Sunku. Nesuprantu.
 • Nepavadinau nei vieno junginio, neužrašiau paprasčiausių aldehidų formulių.
 • Praktikos darbų nedariau, tik stebėjau.